Úhrady

Úhrady za služby

Úhrady za pobyt platné od 1.7.2014

Typ pokoje cena ubytování / den cena stravování / den úhrada za ubytování a stravu / den úhrada za ubytování a stravu / měsíc (počítá se vždy 30 dní)
cena potravin provozní režie celkem za stravování
Jednolůžkový 200,- Kč 87,- Kč z toho:
snídaně - 17,- Kč
oběd - 38,- Kč
svačina - 4,50 Kč
večeře - 23,- Kč
2.večeře - 4,50 Kč
83,- Kč 170,- Kč 370,- Kč 11.100,- Kč
Dvoulůžkový 190,- Kč 360,- Kč 10.800,- Kč

V ceně ubytování je zahrnuto:

 • celkový úklid

  pracovnice_uklidu_800_x_600.jpg úklid

  uklid_800_x_600.jpg úklid

 • praní, žehlení a drobné zašívání osobního prádla

  pradelna_800_x_600.jpg prádelna

  pracovnice_pradelny_predava_ciste_pradlo_klientovi_800_x_600.jpg výdej prádla

 • vodné, stočné
 • teplá voda a topení
 • spotřeba el. energií

§ 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., stanovuje, že uživateli musí zůstat minimálně 15% důchodu po úhradě za ubytování.

Úhrada za poskytovanou péči

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • sociálně terapeutické činnosti

Úhrada za poskytovanou péči v domově se stanovuje ve výši přiznaného příspěvku na péči (§73 odst. 4 zákona č. 108/2006)

 • I. Stupeň - 800,- Kč/měsíc
 • II. Stupeň - 4 000,- Kč/měsíc
 • III. Stupeň - 8 000,- Kč/měsíc
 • IV. Stupeň - 12 000,- Kč/měsíc

Informace o příspěvku na péči

 • příspěvek na péči je přiznán osobě , která je závislá na pomoci jiné fyzické osoby
 • na základě žádosti vydá rozhodnutí o stupni závislosti Úřad práce dle trvalého bydliště žadatele. Tiskopisy na žádost k vyzvednutí tamtéž.

Fakultativní služby
Fakultativní služby jsou takové služby, které jsou poskytovány nad rámec služeb zahrnuty do služeb pro ubytování a poskytování péče (seznam + sazebník níže). Jsou řešeny vždy individuálně vždy dle požadavku uživatele.

PřílohaVelikost
cenník poskytovaných služeb od 1.1.2013.pdf51.46 KB
cenník poskytovaných služeb od 1.7.2014.pdf51.89 KB