Úhrady

Úhrady za služby

Úhrady za pobyt platné od 1.července 2014

Typ pokoje cena ubytování / den cena stravování / den úhrada za ubytování a stravu / den úhrada za ubytování a stravu / měsíc (počítá se vždy 30 dní)
cena potravin provozní režie celkem za stravování
Jednolůžkový 200,- Kč 87,- Kč z toho:
snídaně - 17,- Kč
oběd - 38,- Kč
svačina - 4,50 Kč
večeře - 23,- Kč
2.večeře - 4,50 Kč
83,- Kč 170,- Kč 370,- Kč 11.100,- Kč
Dvoulůžkový 200,- Kč 370,- Kč 11.100,- Kč

ÚHRADA ZA ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
Při poskytování sociálních služeb hradí uživatel za základní činnosti, mezi které je, dle prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách, zahrnuto ubytování včetně souvisejících provozních nákladů, energií, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení. Další základní činností je poskytnutí stravy minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
K úhradě dále náleží částka ve výši přiznaného měsíčního příspěvku na péči dle závislosti na pomoci jiné osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
Fakultativní služby jsou placené služby, které nejsou běžnou součástí poskytované základní sociální péče - ceny jsou uvedeny ve zveřejněném sazebníku – příloha PDF.

PřílohaVelikost
sazebnik_fs_2019.pdf123.53 KB