Úkony péče

Poskytované služby k naplňování cílů

  • Poskytnutí ubytování
  • Poskytnutí stravy
  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Aktivizační činnosti
  • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Rozhodujícím faktorem jsou osobní cíle uživatele a jeho potřeby, které většinou vycházejí z jeho způsobu života před nástupem do našeho zařízení

  • Služba do zařízení: kadeřnické služby, pedikúra, půjčování knih, odborné besedy, dobrovolnictví, kulturní a společenské akce prostřednictvím organizací zaměřených na tuto činnost nebo v rámci jiných domovů pro seniory nebo jiných institucí (JČ divadlo, pěvecké sbory, bohoslužby, výstavy ručních prací seniorů nejen z řad našich uživatelů, ale i z jiných zařízení a z jejich vlastních domovů, apod)
  • Služby mimo zařízení: rekreační zařízení, církevní zařízení, spolky, zájmové kluby, služby – kadeřnictví, holičství, autodoprava, osobní asistent na doprovod mimo zařízení,kulturní a společenská zařízení, apod.

Všechny služby, které domov poskytuje jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.