Úkony péče

Všechny služby, které domov, poskytuje jsou poskytovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby se naplňovaly kulturně společenské potřeby obyvatel, ale nevznikala závislost na službě.

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory se zajišťují v základním rozsahu těchto úkonů:

  • poskytnutí ubytování
  • poskytnutí stravy
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • aktivizační činnosti
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby zprostředkované
Kadeřnické na objednání
Pedikérské na objednání
Prodejní 1-2x měsíčně - základní osobní ošacení a prádlo
Možnost využívání kaple - harmonogram je uveden v příloze volnočasových aktivit