Atletika

Sezónně se uživatelé DST věnují lehkoatletickým disciplínám. Trénují skok do dálky, skok z místa, vrh koulí, hod granátem a kriketovým míčkem a samozřejmě běh na 50, 100 a 400 metrů. Své dovednosti zúročí na několika atletických závodech, které pořádají spřátelená zařízení.