Cíle a poslání

Poslání:
Naším posláním je pomoci člověku, který se ocitl z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu v situaci, kterou nedokáže sám změnit.
Pomáháme uživatelům zachovat si nebo zlepšit stávající kvalitu života přímo v jejich domovech a tím oddalujeme nutnost jejich hospitalizace nebo ústavní péče.
Vytváříme podmínky k tomu, aby uživatelé našich služeb mohli uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí, aby mohli být sami sebou.
Usilujeme o prožití důstojného a aktivního stáří uživatelů našich služeb a snažíme se zabránit jejich sociální izolaci.

Principy:

  • Respektujeme volbu a vlastní vůli uživatele
  • Respektujeme soukromí a důvěrnosti sdělení
  • Uplatňujeme rovný přístup ke všem uživatelům
  • Respektujeme individuální potřeby a přání uživatele
  • Dodržujeme pravidla slušného chování
  • Dodržujeme zásadu mlčenlivosti
  • Uplatňujeme zodpovědný a etický přístup k uživatelům

Tyto principy vnímáme jako svůj závazek vůči našim uživatelům i veřejnosti.

Cíl služby:

  • Zajistit kvalitní poskytování sociální služby
  • S pomocí poskytovaných služeb umožnit uživateli žít v domácím prostředí
  • Snažit se udržet samostatnost a soběstačnost uživatele