Cíle a poslání

Cíle

 • vytvoření zařízení domácího typu – přibližování podmínek domácího typu
 • udržení běžného způsobu života u uživatelů služby co nejdéle
 • motivace uživatele ke spolupráci při péči o mobilitu, nepodporovat vznik závislosti na službě
 • zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče formou zvláštní ambulantní péče
 • stálé zajištění bezpečí a ochrany – bezpečné prostředí
 • zajištění podmínek pro prožití aktivního a důstojného stáří
 • začlenění do okolní společnosti
 • rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků
 • rozvíjet a upevňovat spolupráci s ostatními subjekty poskytující sociální služby v regionu

Poslání

 • Posláním Domova pro seniory Lidická 189 Strakonice je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu v bezpečí a ochraně.
 • Kvalifikovaným a motivovaným personálem poskytovat individuální služby podporující nezávislost a samostatnost klientů, aktivizující a začleňující je do okolní společnosti a důstojně je provést poslední fází života.

Zásady

 • respektování soukromí a svobodné volby
 • základem plánování služby jsou individuální představy, přání a tužby uživatelů
 • respektování jedinečnosti a lidských práv
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • sjednocení a spolupráce všech profesních aktivit
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli
 • pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů
 • aktivizace k sebeuplatnění
 • integrace