CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

úkolem a cílem celoživotního vzdělávání je upevňování znalostí trivia /čtení, psaní, počítání/ se zaměřením na praktické dovednosti běžného života. Snahou celoživotního vzdělávání je orientace ve společnosti, prostoru a čase zaměřené na samostatnost a soběstačnost uživatele. Cílem je úplné nebo alespoň částečné osamostatnění se v dalším budoucím životě. Klademe též důraz na sexuální výchovu a prevenci, kde se snažíme zajišťovat poradenskou činnost v oblasti partnerských a přátelských vztahů společnosti. Další součástí celoživotního vzdělávání je rozvoj početní představy, koordinace činností, věcné učení, péče o zdraví a bezpečnost, nakupování, hodnota peněz a zboží, doprava, instituce, ochrana životního prostředí, práce na PC, trávení volného času, zájmy, základy společenského chování apod.