Informace o službě

Služba je určena osobám bez přístřeší, starší 18-ti let

Otevírací doba: denně 19:00 – 7:00 hodin

Předpoklady pro poskytnutí kvalitní sociální služby:

  • zájemce disponuje 65,- Kč (přípěvek na provoz noclehárny)
  • zájemce o nocleh vlastní průkaz totožnosti (pas, občanský průkaz nebo náhradní doklad nebo potvrzení o ztrátě či odcizení průkazu totožnosti – vydává PČR)