Informace při nástupu do DS

Co vzít s sebou:

  • občanský průkaz, popř. jiné doklady (rodný list, oddací list)
  • průkaz zdr. pojišťovny
  • potvrzení o výši důchodu - důchodový výměr - poslední ústřižek složenky o výběru důchodu
  • rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči
  • průkaz ZTP nebo ZTP/P (pokud jste držitele)
  • rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům (pokud bylo vydáno), popř. usnesení soudu o ustanovení opatrovníka a rozsah jeho pověření s vyznačenou právní mocí

V den nástupu se hradí úhrada za dny pobytu do konce daného měsíce (dle požadavku na ubytování – jedno nebo dvoulůžkový pokoj)

  • osobní vybavení – při výběru osobního vybavení je potřeba přihlížet ke skutečnosti, jaké ošacení a jiné osobní pomůcky jste používali doma, neboť je pravděpodobné, že tyto budete používat i domově pro seniory
  • v případě, že si chcete vzít s sebou televizor a radiopřijímač, je třeba přehlásit na poště adresu na poplatky
  • v případě, že je Vám doručována výplata důchodu poštou, přehlásit na poště změnu adresy na vyplácení důchodu na adresu Domova pro seniory, Lidická 189, Strakonice 386 01