Jak požádat o sociální službu

O poskytnutí služby si zájemce žádá:
písemně (domov pro seniory, denní stacionář, azylový dům, pečovatelská služba)
osobně
telefonicky

Podat žádost může sám zájemce nebo jeho blízcí (jestliže zájemce s poskytnutím služby souhlasí).

Kde je k dispozici formulář žádosti:
ředitelství MěÚSS
jednotlivá zařízení MěÚSS
Okresní nemocnice Strakonice - oddělení následné péče
Volyňská léčebna s.r.o.
Městský úřad Strakonice - sociální odbor, Smetanova 533, Strakonice