Úřední deska

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY DOMOVŮ PRO SENIORY

Vážení rodinní příslušníci, příbuzní a přátelé klientů Domovů pro seniory ve Strakonicích,

pandemie nového koronaviru zasáhla celý svět a opatření proti jejímu šíření se nevyhnula ani našim zařízením, ve kterých máte své blízké. Zákaz návštěv, ale i zákaz tato zařízení opouštět, nepochybně zkomplikoval život jim i Vám. Někteří možná nerozumí tomu, proč za nimi nikdo nechodí, ani z rodiny, ani ze strany duchovních či dobrovolníků. Chci Vás ubezpečit, že se snažíme všem klientům vysvětlit, proč je nemůžete navštívit.

NABÍDKA PRO SENIORY

Městský ústav sociálních služeb Strakonice nabízí seniorům, po dobu platnosti mimořádných opatření, možnost nákupů a dovozu obědů.
S žádostí o tyto služby se obracejte na:

-vedoucí Pečovatelské služby MěÚSS: tel. 383 321 785, mob. 739 155 856

-sociální pracovnice MěÚSS: tel. 383 312 273, mob. 736 185 259

vedení MěÚSS Strakonice

PŘÍSNÝ ZÁKAZ DONÁŠENÍ POTRAVIN, NÁPOJŮ A OSOBNÍCH VĚCÍ

V souvislosti se ZÁKAZEM NÁVŠTĚV v důsledku nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem je s okamžitou účinností až do odvolání vyhlášen
PŘÍSNÝ ZÁKAZ donášení potravin, nápojů a osobních věcí uživatelům.
Z tohoto důvodu nemohou zaměstnanci Domovů pro seniory od rodinných příslušníků přijímat cokoliv pro klienty a donášet na pokoj.

Děkujeme za pochopení.
vedení MěÚSS Strakonice

ZÁKAZ PROVOZU DENNÍHO STACIONÁŘE

Z důvodu vládního nařízení je s účinností od pondělí 16. 3. 2020 zakázán provoz Denního stacionáře pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé. Rovněž i Klub seniorů sídlící na téže adrese, tj. v Ellerově ulici čp. 160, je až do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení.
vedení MěÚSS Strakonice

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVECH PRO SENIORY

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR Mimořádné opatření, kterým všem zařízením sociálních služeb v pobytové formě s účinností od 10. 3. 2020 do odvolání nařizuje ZÁKAZ NÁVŠTĚV osob.
Z tohoto důvodu jsou všechny domovy MěÚSS Strakonice, tedy Domov pro seniory v Lidické ulici a Domov pro seniory v Rybniční ulici včetně Domova se zvláštním režimem uzavřeny.
Děkujeme za pochopení.

ZÁKAZ A OMEZENÍ NÁVŠTĚV NA STŘEDISCÍCH MěÚSS

Z důvodu rostoucího výskytu 2. vlny chřipky a respiračních onemocnění a s ohledem na zdraví našich uživatelů i zaměstnanců, kteří o naše seniory pečují, vyhlašuje vedení Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) s okamžitou platností ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory v Rybniční ulici (včetně DZR).
V Domově pro seniory v Lidické ulici a na ostatních střediscích prozatím platí pouze OMEZENÍ NÁVŠTĚV.

OMEZENÍ NÁVŠTĚV NA STŘEDISCÍCH MěÚSS

Dle informací z tiskové konference po jednání Bezpečnostní rady státu a na základě doporučení předsedy vlády ČR Andreje Babiše ve věci zabránění šíření koronaviru na území ČR a s ohledem na zdraví našich uživatelů i zaměstnanců, rozhodlo vedení Městského ústavu sociálních služeb Strakonice (MěÚSS) s okamžitou platností o OMEZENÍ NÁVŠTĚV.