Aktivizační činnosti

SOCIOTERAPIE - léčba prostředím

Datum akce: 
Pátek, 29 Březen 2019 - 2:00pm

Poskytuje klientovi možnost vytvořit si příjemné sociální prostředí a kontakty. Klienti pracují, diskutují o svých problémech se sociálním pracovníkem. Sociální pracovník zve hosty, pořádá odborné přednášky, poskytuje informace, o které sami klienti požádají.

RYBAŘENÍ

Datum akce: 
Pátek, 22 Únor 2019 - 2:30pm

Atletika

Sezónně se uživatelé DST věnují lehkoatletickým disciplínám. Trénují skok do dálky, skok z místa, vrh koulí, hod granátem a kriketovým míčkem a samozřejmě běh na 50, 100 a 400 metrů. Své dovednosti zúročí na několika atletických závodech, které pořádají spřátelená zařízení.

Speciální zimní olympiáda - HORNÍ MALÁ ÚPA

Běžecké lyžování

Po celé zimní období uživatelé DST pravidelně vyrážejí na jednodenní výlety na Šumavu, kde se věnují běžeckému lyžování. Na svých zimních toulkách každou sezónu najednou desítky kilometrů pro šumavských stopách. Každý z těchto výletů je vždy zakončen chutným obědem v některé z horských restaurací.

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

úkolem a cílem celoživotního vzdělávání je upevňování znalostí trivia /čtení, psaní, počítání/ se zaměřením na praktické dovednosti běžného života. Snahou celoživotního vzdělávání je orientace ve společnosti, prostoru a čase zaměřené na samostatnost a soběstačnost uživatele. Cílem je úplné nebo alespoň částečné osamostatnění se v dalším budoucím životě. Klademe též důraz na sexuální výchovu a prevenci, kde se snažíme zajišťovat poradenskou činnost v oblasti partnerských a přátelských vztahů společnosti. Další součástí celoživotního vzdělávání je rozvoj početní představy, koordinace činností, věcné učení, péče o zdraví a bezpečnost, nakupování, hodnota peněz a zboží, doprava, instituce, ochrana životního prostředí, práce na PC, trávení volného času, zájmy, základy společenského chování apod.

Cyklistika

Každý rok s příchodem pěkného počasí uživatelé DST odloží běžky a začnou se zabývat cyklistikou. Klientela stacionáře se rozdělila na několik skupin a každý si v tomto období přijde na své – někdo si užívá krásného počasí na turistických toulkách po okolí, někdo preferuje poklidné a krátké cyklistické projížďky, někdo se jízdě na kole teprve učí, ale skupina několika sportovních nadšenců, kteří se cyklistice věnují pravidelně, si plnými doušky užívá tohoto sportu a dokáže také podat bravurní výkony v podobě několika desítek ujetých kilometrů. Tuto sportovní činnost si uživatelé každoročně zpestřují cyklistickým pobytem.

Taneční lekce, vystoupení

FOTBAL A FLORBAL

Skupinka sportovců se pravidelně věnuje fotbalovým a florbalovým tréninkům. Díky podpory STARZU můžeme bezplatně navštěvovat sportovní halu, kde pilně trénujeme. Sportovce hra velice baví a hodně se v ní zdokonalují. Hrají pro radost, ale také se zúčastňují fotbalových a florbalových turnajů a zápasů pořádaných nejen Denním stacionářem, ale i ostatními spřátelenými zařízeními.

Kondiční cvičení a posilování

V kompletně vybavené posilovně, která je součástí stacionáře, mají uživatelé možnost navštěvovat pod dohledem proškoleného zaměstnance kondiční posilování a cvičení. Některý z uživatelů se této činnosti věnuje cíleně za účelem zvýšení úrovně vytrvalosti a výkonnosti, jiný zase pro udržování dobré fyzické a psychické kondice. Každopádně je tato činnost efektivní a potřebná průprava pro všechny další sporty, které se v DST provozují. Pravidelně si uživatelé DST tuto činnost zpestřují návštěvami opravdové profesionální posilovny.