Aktivizační činnosti

Kuželky

Díky ochotě provozovatelů strakonické KUŽELNY NAD PARKEM můžeme pravidelně trénovat tuto aktivitu, která je mezi uživateli velice oblíbená a zažijí při ní spoustu legrace. Pravidelným tréninkem se všichni ve hře velice zlepšují a svoje dovednosti potom mohou zúročit na turnaji v Záluží.

Muzikoterapie, zpěv s kytarou

/hudební lůžko, zpěv s kytarami, tanec, hudební pohybové hry, aj./
V rámci Denního stacionáře se zabýváme i hudbou. Snažíme se o odborné použití některých muzikoterapeutických technik v rámci výchovně vzdělávacího procesu. Účelem není terapie a diagnostika, ale muzikofiletické působení a používáme ji v oblasti vzdělávání a výchovy. Muzikofiletiku realizujeme bez terapeutického a diagnostického záměru. Cílem muzikofiletiky je rozvíjení psycho-emočního, intelektuálního, uměleckého a všeobecně kulturního potenciálu uživatelů, podněcování jejich sociálních dovedností a kompetencí a prevence psychosociálních selhávání prostřednictvím muzikofiletických aktivit.
Vztah k hudbě podporujeme při společném zpívání s kytarou. Uživatelé společně zpívají oblíbené písně, ale také se věnují nácviku písní nových.

Návštěva kina

Pravidelně jednou za měsíc využíváme program „Seniorských střed“- zlevněného vstupného ve strakonickém kině „OKO“. Uživatelé mají díky těmto návštěvám možnost vidět řadu vybraných filmů, orientují se v kulturním zařízení a je jim zprostředkován kontakt se společenským prostředím.

Návštěvy Šmidingerovy knihovny

Na základě přání jednoho z uživatelů, který má zálibu v historii, jsme začali navštěvovat místní knihovnu. Na cestě za literaturou uživatele vždy doprovází zaměstnanec DST, který zajišťuje nejen doprovod, ale také dopomáhá s výběrem a hledáním knih, orientací v knihovně, seznamuje uživatele se systémem půjčování a vracení knih atd. Tuto službu sice zatím využívá pouze jeden uživatel, ale možná se časem přidá ještě někdo jiný………………….

Kondiční a relaxační plavání

Během celého roku můžeme díky ochotě strakonického STARZU zdarma navštěvovat celý areál plaveckého bazénu. V létě využíváme venkovní areál, kde si užíváme nejen plavání, ale hlavně sluníčka a zbytek roku navštěvujeme krytý bazén, kde se pod dohledem proškolené zaměstnankyně (instruktor plavání) věnujeme pravidelným tréninkům. Díky pečlivé plavecké přípravě se každý rok můžeme pyšnit několika medailemi z tradičních plaveckých závodů, které pořádá právě Denní stacionář. Plaveckou sezónu si zpestříme několikrát do roka návštěvou AQUAPARKU v Horažďovicích.

Pobyty mimo zařízení

Uživatelé, zaměstnanci a dobrovolníci stacionáře společně pravidelně vyjíždějí na různé pobyty mimo zařízení. Na raftech i na ostatních pobytech si nejen zasportují a poznají nová místa, ale zažijí vždy spoustu legrace.

Práce s PC

Denní stacionář byl v průběhu času vybaven také výpočetní technikou pro potřeby uživatelů. Nyní jsou počítače uživatelům k dispozici na třech místech v budově, kde je rovněž i připojení k internetu. Uživatelé tuto aktivitu hojně navštěvují a společně se zaměstnanci řeší své individuální potřeby – věnujeme se poznávání těchto zařízení, učíme se pracovat s myší, orientaci na klávesnici, poznáváme ikony na ploše monitoru, pracujeme s textem, atd. díky čemuž zvládáme samostatné ovládání PC, práce s internetem /jeho klady a zápory/, vyhledávání informací na internetu, emailové komunikaci, problematice sociálních sítí a mnoha dalším individuálním potřebám uživatelů, jako například propojení PC a digitálních fotoaparátů, stahování a přesun fotografií, aplikace v chytrých mobilních telefonech, zacházení s tablety, notebooky apod.

Práce v dřevařské dílně

V této dílničce vznikají pod rukama uživatelů krásné dřevěné dárkové cedulky a mnoho dalších výrobků jako jsou třeba krmítka pro ptáčky, poličky, věšáky, lavičky….. ale také krásné a originální medaile určené na sportovní akce stacionáře. V dílně se provádějí i drobné opravy. Při těchto činnostech se snažíme uživatele seznamovat se základní výbavou domácího nářadí, jejich účelem, podpora v manuální zručnosti, praktičnosti a ve schopnosti si umět poradit při drobných opravách v domácnosti.

Výroba svíček

Práce v keramické dílně

Mezi oblíbené činnosti našich uživatelů patří práce s hlínou. Nejenže přímý kontakt s hlínou má vysoký terapeutický účinek a podporuje rozvoj jemné motoriky, ale touto činností vznikají překrásné výrobky, ze kterých vyzařuje duše našich autorů. Uživatelé se podílejí jak na návrzích výrobků, tak na celém jejich zpracování, které obsahuje několik kroků – přípravu hlíny, modelování výrobku, práci s glazurami a barvou, modelování na hrnčířském kruhu a konečný výpal. Z rukou našich uživatelů vznikají dekorativní a upomínkové předměty, ozdoby, sošky, hrnečky, vázy a také medaile na sportovní akce pořádané stacionářem.