Aktivizační činnosti

Práce ve výtvarném ateliéru

Ve výtvarném ateliéru stacionáře se uskutečňuje celá škála činností jako je výroba kostýmů a kulis na dramatickou výchovu, výroba svíček a šperků, výroba nejrůznějších dekorací, malba na hedvábí, tvorba přáníček, dárkových cedulek a diplomů pro sportovní akce. Zároveň se zde vyrábějí různé dekorace a upomínkové předměty a tradicí se stala výroba adventních a dušičkových věnců pro své nejbližší. Uživatelé se zde věnují i ručním pracem jako je pletení, tapiko, háčkování, gumičkování, šití polštářů a vyšívání.
Dochází zde také k výrobě obrazů různými technikami. Pomocí artefiletiky vedeme uživatele k vyjádření vlastních emocí a prožitků formou kresby či dalších výtvarných technik a podporujeme budování komunikace, kreativitu, spontánní vyjádření myšlenky a smysl pro estetiku. Výrobky uživatelů zdobí nejen stacionář, ale jsou součástí pravidelných výstav.

Pracovní rehabilitace

cílem pracovní rehabilitace je integrace /začlenění/ klientů do běžné společnosti za účelem pracovního uplatnění. Náplní pracovní rehabilitace je vytváření a uplatňování pracovních dovedností v přímém provozu ZD Novosedly. Jedná se o vykonávání jednoduchých pracovních úkolů – sběr brambor na poli, pytlování, přebírání a třídění brambor v hale.

Pracovní výchova

úkolem pracovní výchovy je zvládání jednoduchých pracovních úkolů a osvojování si a upevňování dovedností – uživatele vedeme ke zvládání činností sebeobsluhy, úklidových a jiných pracovních činností. Společně se staráme o údržbu zahrady.

Příprava pokrmů

Každý pátek se uživatelé DST věnují kuchařským aktivitám. Společně s pracovnicí si naplánují jídlo, které by si rádi připravili a ochutnali. Tato činnost začíná samotným nákupem potravin, kdy si uživatelé sami zkoušejí vybírat potraviny, hledat zboží v supermarketu a samostatně ho zaplatit. Podle daného receptu si rozdělí činnosti, pokrm společně uvaří a samozřejmostí je také závěrečný úklid. Během činnosti si společně zapisují všechny suroviny a postupy a vše zvěční do „STACIONÁŘSKÉ KUCHAŘKY“. Následuje ochutnávka pokrmu, která je většinou spojena i s posezením.

Společná posezení a oslavy

Uživatelé a zaměstnanci stacionáře spolu v zařízení tráví veškerý čas. Celý den se věnují nabízeným aktivizačním činnostem, ale mají také prostor pro společné posezení a popovídání. Všichni společně hodnotí uplynulé akce, plánují akce další…..nebo si jen uvaří kávu a na chvíli posedí a pohovoří….. nebo společně oslaví narozeniny či svátek, ale také sportovní a jiné úspěchy. Tyto společné chvíle jsou velice oblíbené pro všechny zúčastněné.

Stolní tenis

Hráči stolního tenisu se setkávají na pravidelných trénincích přímo ve stacionáři. Věnujeme se nejen pokročilým hráčům, kteří již hru bravurně zvládají, ale i začátečníkům, kteří se hře učí pod individuálním dohledem. Výstupem této aktivity je pravidelná účast na několika turnajích pořádaných vždy některým ze spřátelených zařízení sociální péče.

Tradiční akce pořádané DST

Zaměstnanci a uživatelé stacionáře se snaží každoročně pořádat společenské akce, které jsou pro všechny určitou tradicí. Na organizaci těchto akcí se podílejí všichni společně. Na těchto akcích se scházejí nejen uživatelé, ale také rodiče, ostatní rodinní příslušníci, dobrovolníci, sponzoři a zkrátka všichni, kteří se s námi cítí dobře…..

Turistika

Pravidelně dvakrát do týdne vyráží skupinka uživatelů na turistickou výpravu do okolí. Vždy podle aktuálního stavu uživatelů je zvolena trasa tak, aby si procházku všichni užili. Někdy vedou jejich kroky za určitým cílem – např. na Podskalí, na Barvínkov či na jiná krásná místa Strakonic a jindy se všichni společně třeba jen projdou městem, prohlédnou si obchody, zjistí aktuální strakonické události a třeba si zajdou na dobrou zmrzlinu. Procházky jsou dobrým prostředkem pro udržování zdravého pohybu i pro uživatele, kteří neradi cíleně sportují. Během zimního období mají turisté možnost vyrazit na Šumavu společně se sportovci, kteří tam pravidelně vyrážejí za běžeckým lyžováním. Každý z nich si tak přijde na své – lyžaři si zaběžkují a turisté si díky procházce užijí krásnou šumavskou přírodu.

Výlety za poznáním

Velice oblíbenou aktivitou uživatelů DST jsou jednodenní výlety. Na základě přání uživatelů podnikáme každý měsíc nějakou výpravu za poznání – navštěvujeme památná místa, hrady, zámky, výstavy a různé pamětihodnosti, podnikáme exkurze a turistické výpravy do přírody. Cílem těchto aktivit je nejen poznávání nových míst, ale hlavně propojení se společností – snažíme se získat nové informace, orientovat se ve společnosti a také dodržovat zásady slušného chování a bezpečnosti provozu. Každá taková výprava je vždy spojena s chutným obědem v restauraci, při kterém podporujeme samostatnost uživatelů při výběru jídla a placení.

Zdravotně tělesná výchova

V prostorách tělocvičny stacionáře se uživatelé pod vedením proškoleného zaměstnance věnují ZTV. Tento pohybový program oslovuje všechny složky osobnosti a je zaměřen na upevňování a zlepšování zdraví jedinců se zdravotním postižením. ZTV je také efektivní průpravou ke všem sportům, které se v DST realizují.