Aktuality a akce, DS Rybniční

Vzpomínky na události 1945 ve Strakonicích

Datum akce: 
Středa, 12 Květen 2010 - 9:30am

Pan Válav Brejcha(klient našeho DS) si pro všechny, kdo měl zájem, připravil vyprávění o událostech, které se udály během a na konci druhé světové války ve Strakonicích. Při vzpomínání, jak vše vnímal očima mladíka a z vyprávění rodičů, svým poutavým vyprávěním rozpoutal diskusi, kdy se také začali zapojovat i další pamětníci s příspěvky, jak události probíhaly v jejich rodišti.

P4130167.JPG

Tato diskuse byla velikým přínosem pro nás všechny, neboť se nám začíná dařit aktivně zapojovat klienty do příprav i realizace toho, o co mají zájem. V tomto duchu bychom chtěli pokračovat nadále a už se těšíme na další témata a příspěvky.

P4130171.JPG

kavárnička

Datum akce: 
Pátek, 23 Duben 2010 - 1:30pm

Měsíc uběhl jako voda a máme tu opět naši oblíbenou kavárničku, která čím dál víc získává na oblibě. Posezení při kávě se zákuskem dodává tu správnou atmosféru. Naším hostem byl tentokrát Jaroslav Pašava, který svým zpěvem a hrou na Heligonku rozpoutal tu správnou atmosféru.

P3240142.JPG

MŠ Spojařů Strakonice

Datum akce: 
Úterý, 30 Březen 2010 - 10:30am

Dnes nás navštívila slupina dětí z MŠ Spojařů Strakonice.
4-5letá drobotina měla připravený program s velikonoční tématikou. Program se velice líbil a došlo i na dojetí

Brezen_2010_274.jpg

Kavárnička

Datum akce: 
Pátek, 19 Březen 2010 - 8:30am

Dnešní kavárničku nám zpestřili svým programem dva mladí umělci ze ZUŠ Strakonice. V repertoálu měli známé lidové písně, při kterých si všichni zazpívali. Naše snaha je, nabídnout účast i imobilním obyvatelům. Pro tyto účely je k dispozici galerie nad sálem.

test

MDŽ

Datum akce: 
Pátek, 12 Březen 2010 - 3:45pm

P2070105.JPG

Na tento velice oblíbený svátek mezi ženami ,i když v posledních letech nějak opomíjený, jsme připravili v rámci blahopřání malý dárek pro všechny ženy formou květiny.

P2070108.JPG

V dopoledních hodinách také přijely popřát děti ze Základní školy Volenice s připraveným programem. Vystoupení obsahovalo pásmo básní a písní v doprovodu kytary, houslí a kláves. Na závěr děti předaly zúčastněným ženám přáníčko a vyrobenou květinu z papíru.

Brezen_2010_025.jpg

Kavárnička

Datum akce: 
Úterý, 23 Únor 2010 - 1:00pm

I tentokrát jsme naši kavárničku obohatili o kulturní program. Pozvali jsme si živou muziku ve složení Jaroslav Veselý - heligonka a Václav Švelch - housle.
S písněmi v lidovém tónu navodili bezvadnou atmosféru a všechny známé písničky zněly sálem od většiny zúčastněných. Vyřčená přání se muzikanti snažili všem splnit, ale čas byl neúprosný, hodina utekla jako voda. Rozloučení bylo oceněno potleskem a přáním dalšího setkání.

Unor_2010_127.jpg

Masopustní rej

Datum akce: 
Úterý, 16 Únor 2010 - 2:00pm

Unor_2010_150.jpg

Na dnešní den se všichni obyvatelé i zaměstnanci DS těšili, neboť maškarní rej je velmi oblíbený. Od 14.00 hodin se domov hemžil různými maskami. Většina obyvatel se shromáždila ve společenském sále, kde zábava propukla. K tanci a poslechu nám hrála pani Brázdová s doprovodem. Jako překvapení pro obyvatele bylo taneční vystoupení country skupiny Rozálie. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit se průvod masek s hudebním doprovodem vydal po pokojích. Pití a jídla bylo dostatek, na přípravě se částečně podíleli i obyvatelé. Radost nám udělala návštěva z DS Lidická a hlavně také rodinní příslušníci a přátelé obyvatel DS. Všichni byli v dobré náladě a masky i program se všem líbil.

Unor_2010_156.jpg

Návštěva DS Lidická

Datum akce: 
Čtvrtek, 11 Únor 2010 - 2:00pm

Jako již tradičně každý rok, také letos jsme přijali pozvání na masopustní rej v DS Lidická, který se konal ve čtvrtek 11. 2. 2010. Program byl velmi pestrý, všem zúčastněným se velice líbilo. Na oplátku jsme pozvali obyvatele k nám.

Unor_2010_022.jpg

Návštěva evangelického faráře

Od začátku února k nám začal docházet evangelický farář - Mgr. Hynek Tkadleček, který poutavým vyprávěním seznamuje obyvatele s biblickými příběhy. Svůj výklad zpestřuje obrázkovým doprovodem a hrou se zpěvem na kytaru. Po výkladu v diskuzi s obyvateli nachází shodu se současným životním stylem. S každým zúčastněným se snaží osobně seznámit, lépe poznat s nabídkou pomoci při řešení ev. problémů.

Vystoupení dětí ZŠ Povážská

Datum akce: 
Úterý, 9 Únor 2010 - 10:15am

Děti, které navštěvují ve škole kroužek "Hra na flétnu" pod vedením paní učitelky Pavelkové, předvedly hodinovým programem své dovednosti .Většinou hrály lidové písně, což se velice líbilo. Mnozí obyvatelé si k melodiím zazpívali nebo si do rytmu vytleskávali. Všem se vystoupení velice líbilo.

P1110053.JPG