Domov se zvláštním režimem, Rybniční

Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282, Strakonice

domov_rybnicni.jpg

ADRESA
Rybniční 1282
Strakonice
386 01
Tel. recepce: 383 327 210, 383 312 280

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK: vedoucí domova pro seniory Václav Kroupa
Telefon : 383 312 281 Mobil: 739 155 370 E-mail: vaclav.kroupa@muss.strakonice.eu

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Domov se zvláštním režimem Rybniční 1282 je součástí komplexu Domova pro seniory. Pro aktivní i pasivní odpočinek uživatelů je k dispozici přilehlý park. Domov se nachází v klidné, okrajové části města Strakonice na území "Jezárky". Uveden do provozu 1.7. 2011.

KAPACITA
V komplexu domova je celkem 16 míst, obsahuje 4 jednolůžkové pokoje a 6 dvoulůžkových pokojů. Pokoje jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením se sprchovým koutem, umyvadlem a WC.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ MHD

  • autobus č. 1, zastávka Švandy Dudáka, Jezárky
  • autobus č. 2, zastávka Sídliště, Švandy Dudáka

ÚČEL ZAŘÍZENÍ
Domov se zvláštním režimem je zřízen za účelem poskytování 24 hodinové pobytové sociální služby osobám, se sníženou soběstačnosti z důvodu onemocnění stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí

  • Jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu fyzické osoby
  • Zajištění zdravotní, ošetřovatelské a rehabilitační péče především prostřednictvím kvalifikovaného personálu
  • Zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
  • Vytváření podmínek pro rozvoj kulturního a společenského života a zájmové činnosti uživatelů

CÍLOVÁ SKUPINA
Občané, kteří dosáhli věku pro přiznání starobního důchodu nebo kterým byl přiznán invalidní důchod a mají diagnózu stařecké Alzheimerovy demence nebo jiného typu demence a

  • Nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, naboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami
  • Jejich zdravotní stav nevyžaduje léčení a odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
  • Netrpí žádným infekčním, přenosným onemocněním a nepotřebují individuálně stanovené hygienické či jiné opatření nad rámec možností ošetřovatelské péče DZR
  • jsou starší 50ti let věku

PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY
Prostředí a podmínky v zřízení odpovídají kapacitě, charakteru služeb a potřebám uživatelů našeho domova. Prostory DZR jsou uzpůsobeny pro uživatele služeb dle jejich potřeby závislosti na druhé osobě, jejich samostatnosti, chůze, orientace, apod. Dbáme na dobrou orientaci, odstranění rizik, praktické barevné odlišení důležitých míst, vhodné množství příjemných podnětů a bezpečnost.

V DZR klademe důraz na respektování zvláštních potřeb a zachování bezpečnosti, důstojnosti, udržení soběstačnosti a na podporu aktivit denního života a orientace uživatelů. Spektrum péče o uživatele začíná u zachování možnosti rozhodovat o svých věcech, úcty a respektu, podpory osobnosti, udržení všech dosud zachovaných schopností, snižování úzkosti.

Pro zlepšení a udržení psychické a fyzické kondice uživatelů poskytujeme individuální a skupinové terapie, tréninky paměti, nácvik postupů k zvládání běžných životních situací, společné pečení, arteterapie, muzikoterapie, vycházky, výlety, návštěvy kulturních a společenských akcí v zařízení i mimo zařízení,… Chceme spolupracovat s rodinami uživatelů a také dbát na další vzdělávání a kompetentnost personálu.
domov_pro_seniory_a_domov_se_zvlastnim_rezimem_-_mapa.jpg