Májka 2013

Datum akce: 
Úterý, 18 Únor 2014 - 12:15pm

Poslední den v dubnu jsme uspořádali tradiční stavění májky v zahradě DPS Rybniční. Jako každý rok, tak i letos, nám pracovníci Technických služeb Strakonice obstarali krásný stromek břízky. Pracovnice PS májku ozdobily barevnými pentlemi a květy. Pak už zbývalo jenom posedět u ohýnku a opéci si něco dobrého.