PODĚKOVÁNÍ ZA DAROVANÉ ROUŠKY

Datum akce: 
Pondělí, 23 Březen 2020 - 11:30am

Poděkování za darované roušky – spolu to zvládneme
Milé ženy, švadlenky, chceme Vám touto cestou z celého srdce PODĚKOVAT – skláníme se před Vaší ochotou, solidaritou a obětavostí. V současné obtížné situaci myslíte na ostatní a pustily jste se do šití látkových roušek, kterých je všude nedostatek. Máme za sebou první týden od vyhlášení výzvy na facebooku a musíme s potěšením konstatovat, že jsme od Vás obdrželi 325 kusů roušek, také ruce švadlenek našeho domova nezahálely a ušily cca 300 roušek a stále šijí… Roušky byly, jsou a budou použity pro personál a uživatele našeho domova v
Rybniční ulici, domova v Lidické ulici, pro personál rozvozu obědů pečovatelské služby.
Za roušky, které byly našim domovům věnované ZDARMA bychom
chtěli jmenovitě poděkovat dárkyním: pí. Dominice Slavíčkové, pí. Blance a Veronice Benešové, pí. Radce a Marcele Červináčkové, pí. Kubové, pí. Koželuhové, pí. Andrlové; MŠ, ZŠ, PnŠ Plánková 430 Strakonice.
Nebýt Vás bylo by to ještě těžší.
Všem Vám, kteří jakkoli pomáháte patří obrovský DÍK!