Poskytované služby

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé zajišťuje služby ambulantní formou. Potřebnost tohoto typu zařízení je dána tím, že v rámci území města ani regionu bývalého okresu se nenachází takovéto zařízení, tzn. s možností každodenního návratu uživatelů k vlastní rodině.
Objekt Denního stacionáře je rozmístěn ve 2 budovách pavilónového typu s vlastní zahradou v centru města s bezbariérovým přístupem v přízemí budovy, po rekonstrukci po bývalé mateřské škole.

Časový rozsah služby:

Personální zajištění sociální služby:

 • sociální služba je poskytována každodenně od 6.30 hodin do 15.00 hodin po celý kalendářní rok
 • sociální služba je zajištěna kvalifikovaným týmem odborníků /sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách s odborností v oblasti speciální pedagogiky/
 • při poskytování sociální služby klademe důraz na využívání nových poznatků nejen z oblasti speciální pedagogiky, dodržování základních pravidel bezpečnosti a požární ochrany

Kapacita sociální služby:

 • počet míst 30

Prostředí a podmínky:

 • prostředí a podmínky v zařízení odpovídají kapacitě zařízení, dále charakteru poskytovaných služeb a potřebám uživatelů našeho Denního stacionáře. Vnitřní prostory Denního stacionáře odpovídají hygienickým předpisům, předpisům bezpečnosti a protipožárním předpisům
 • Denní stacionář a jeho pracovní tým plně respektuje při poskytování sociálních služeb uživatele, jeho potřeby a zájmy
 • základem plánování v Denním stacionáři jsou jeho individuální představy, přání a respektování jeho práv
 • snahou celého pracovního týmu Denního stacionáře je co nejvyšší rozvoj samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti uživatele sociální služby

Územní působnost:

 • Strakonicko a okolí

Úhrada za sociální služby:

Základním kritériem pro stanovení platby za poskytované základní činnosti je výše příspěvku na péči

 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči I – platba 35 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči II – platba 45 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči III – platba 65 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči IV – platba 90 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči – platba 35 Kč za hodinu sociální služby