Sazebník úhrad


Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Jezerní 1281, 386 01 STRAKONICE
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé
Ellerova 160, 386 01 STRAKONICE


Sazebník úhrad za základní činnosti se zvýšenou péčí v Denním stacionáři - platnost od 1.1. 2013 cena/hod.

Základním kritériem pro stanovení platby za poskytované základní činnosti je výše příspěvku na péči

 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči I – platba 25 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči II – platba 30 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči III – platba 40 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří mají stanovený příspěvek na péči IV – platba 60 Kč za hodinu sociální služby
 • Uživatelé, kteří nemají přiznaný příspěvek na péči – platba 25 Kč za hodinu sociální služby

Druhy základních činností

 • Pracovně výchovná činnost - pracovní rehabilitace
 • Pracovně výchovná činnost - výtvarná výchova
 • Pracovně výchovná činnost - keramická dílna
 • Pracovně výchovná činnost - pracovní výchova
 • Hudebně - pohybová a dramatická výchova
 • Sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • Socioterapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování
 • Podpora při dalších aktivitách podporující sociálního začleňování osob
 • Pomoc a podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zajišťování doprovodu při denních aktivitách zařízení
 • Zajištění stravy
 • Udržování pořádku na zvoleném pracovišti /ateliér, tělocvična, apod./, nakládání s odpady
 • Obsluha multimediálních přístrojů, práce na počítači
 • Pomoc a podpora při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů /jednání s úřady, lékařem, právníkem apod./
 • Běžný úklid spojený s chodem domácnosti
 • Podpora a pomoc při obsluze běžných domácích spotřebičů
 • Kulturní, společenské, vzdělávací a sportovní pobyty mimo zařízení
 • Podpora a pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Podpora a pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • Podpora a pomoc při podávání jídla a pití
 • Podpora a pomoc při použití WC
 • Podpora při obstarávání běžných předmětů, přemisťování předmětů denní potřeby
 • Zajištění doprovodu při zhoršené kordinaci

Karolína Hejtmánková
vedoucí Denního stacionáře

Mgr. Dagmar Prokopiusová
ředitel MěÚSS

PřílohaVelikost
Sazebník úhrad platnost od 1.2.2019707.65 KB