Sazebníky

SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ
s platností od 1. 1. 2019

Mimořádný individuální odvoz uživatele služebním vozem domova /Citroen Berlingo, SPZ 7C8 34 74/:
• po městě Strakonice 6,50 Kč/km
• mimo město Strakonice 5,60 Kč/km
• dálnice 6,00 Kč/km
• průměrný výpočet 6,00 Kč/km

Mimořádný individuální odvoz uživatele služebním vozem domova /Renault Trafic, SPZ 6C0 84 - 80/:
• po městě Strakonice 6,70 Kč/km
• mimo město Strakonice 6,00 Kč/km
• dálnice 6,20 Kč/km
• průměrný výpočet 6,30 Kč/km

Mimořádný nákup dle přání uživatele 19,-/1 nákup
Soukromé telefonní hovory – pevná linka domova cena dle skutečných nákladů
Drobné opravy vlastních spotřebičů nebo vlastních věcí na žádost uživatele 137,-Kč/hod
Zhotovení náhradních zapůjčených klíčů k pokoji cena dle skutečných nákladů

Fakultativní služby, u kterých není uvedena finanční hodnota, jsou účtovány dle skutečných nákladů.
*V případech hodných zvláštního zřetele o výjimce z ceníku rozhoduje ředitelka MěÚSS.

Za správnost zodpovídá: Mgr. Lenka Kratochvílová - vedoucí DS-L