Úkony péče

Všechny služby, které Domov se zvláštním režimem poskytuje, jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.
Při poskytování sociálních služeb respektujeme důstojnost a individualitu uživatele. Služby se poskytují pouze do výše postižení uživatelů, s důrazem na rozvoj jejich samostatnosti. Jednotlivé služby poskytované uživatelům jsou vyjednávány před podpisem smlouvy.

SLUŽBY
Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům tyto základní služby:

 • Poskytnutí ubytování
  - ubytování
  - úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  - pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  - pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh
  - pomoc při podání jídla a pití
  - pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu, ve vnějším a vnitřním prostoru
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  - pomoc při úkonech osobní hygieny
  - pomoc při základní péči o vlasy a nehty
  - pomoc při použití WC
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  - podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podproujících sociální začleňování osob
 • Sociálně aktivizační činnosti
 • Aktivizační činnosti
  - volnočasové a zájmové činnosti
  - nácvik upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností (viz volnočasové a zájmové činnosti)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

DALŠÍ ČINNOSTI

 • Lékařská péče
 • Zdravotní péče
 • Péče o umírající

SLUŽBY ZPROSTŘEDKOVANÉ

 • Kadeřnické a pedikérské - na objednání.
 • Prodejní-1-2x měsíčně, základní osobní ošacení a prádlo
 • Prodejní - KANTÝNA DS,DZR - každý den - základní potraviny, drogistické zboží
 • Kaple DS a DZR
 • Knihovna DS, DZR, Šmidingerová knihovna