Sociální služby

 • Pečovatelská služba /PS/ je součástí Městského ústavu sociálních služeb Strakonice, zřizovatelem je město Strakonice.
 • PS je terénní sociální služba. Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů, kteří žijí na území města Strakonice nebo v přilehlých obcích.
 • PS je poskytována na základě „Žádosti“zájemce a následného uzavření „Smlouvy“mezi zájemcem a poskytovatelem.
 • Pečovatelská služba Strakonice je registrovaným poskytovatelem sociální služby v Jihočeském kraji a členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
 • PS je poskytována uživatelům dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., stanovuje maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby. Kromě zajištění základních činností, nabízíme také fakultativní činnosti viz. „Sazebník“- úhrady za úkony PS.

Základní činnosti pečovatelské služby:

 • 1.pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • 2.pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • 3.poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • 4.pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • 5.zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní činnosti:
Jsou činnosti, které si vymezuje každá pečovatelská služba sama. Výše úhrady za tyto činnosti není stanovena zákonem.
Služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Bezplatně je PS poskytována osobám, které vymezuje zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., § 75, odst. 2.
Toto se nevztahuje na úhradu za stravu a na fakultativní činnosti.

 • Rodinám, kde se narodily současně 3 nebo více dětí
 • Účastníkům odboje
 • Účastníkům soudní rehabilitace
 • Osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

Cílová skupina osob:

 • Osoby s pobytem ve Strakonicích
 • Osoby, pobírající starobní nebo invalidní důchod
 • Osamělé osoby s krátkodobě nepříznivým zdravotním stavem
 • Děti, jejichž rodiče nebo osoba odpovědná za jejich výchovu nemůže zabezpečit péči pro vážné překážky
 • Rodiny, ve kterých se současně narodily tři nebo více dětí, nebo v rozmezí dvou let současně dvě děti

Služby nemohou být poskytovány:

 • Osobám, které nemají pobyt ve Strakonicích
 • Osobám,jejichž požadavky a přání nelze zajistit z provozně technických důvodů
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt v ústavním zařízení

Domy s pečovatelskou službou:

 • PS Strakonice zajišťuje služby ve 2 Domech s pečovatelskou službou /DPS/.
 • DPS Rybniční 1283 - 54 bytových jednotek
 • DPS Jezerní 1281 - 22 bytových jednotek

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou může zájemce podat na:
Městský úřad Strakonice
Smetanova 533
Oddělení sociální péče a pomoci
Bc. Šárka Vávrová DiS.

Klub seniorů:
PS spravuje Klub seniorů:

 • Ellerova 160 - provozní doba:
  PO 10-12
  ÚT-ČT 10-12, 13-15
  PÁ 10-12, 13-14
PřílohaVelikost
Úhrady za úkony 1.7.2014/duben15.xls27 KB