Úkony a péče

 • PS je poskytována uživatelům dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., stanovuje maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby. Kromě zajištění základních činností, nabízíme také fakultativní činnosti viz. „Sazebník“- úhrady za úkony PS.

  Základní činnosti pečovatelské služby:

  • 1.pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • 2.pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • 3.poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • 4.pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • 5.zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  Fakultativní činnosti:

  Jsou činnosti, které si vymezuje každá pečovatelská služba sama. Výše úhrady za tyto činnosti není stanovena zákonem.
  Služby jsou poskytovány osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

  Bezplatně je PS poskytována osobám, které vymezuje zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., § 75, odst. 2.
  Toto se nevztahuje na úhradu za stravu a na fakultativní činnosti.

  • Rodinám, kde se narodily současně 3 nebo více dětí
  • Účastníkům odboje
  • Účastníkům soudní rehabilitace
  • Osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

  Domy s pečovatelskou službou:

  • PS Strakonice zajišťuje služby ve 2 Domech s pečovatelskou službou /DPS/.
  • DPS Rybniční 1283 - 54 bytových jednotek
  • DPS Jezerní 1281 - 22 bytových jednotek

  Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou může zájemce podat na:
  Městský úřad Strakonice
  Smetanova 533
  Oddělení sociální péče a pomoci
  Bc. Šárka Vávrová DiS.

  Klub seniorů:
  PS spravuje Klub seniorů:

  • Ellerova 160 - provozní doba:
   PO 10-12
   ÚT-ČT 10-12, 13-15
   PÁ 10-12, 13-14