Stravování

Cena oběda činí 62,00 Kč

 • zajištění stravy odpovídá přiměřené době poskytování služby a technickým možnostem zařízení, kdy se jedná o zajištění dovážky obědů z kuchyně Domova pro seniory, Lidická 1282, Strakonice
 • pro uživatele je, v případě potřeby, dána možnost poskytnout obědy odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • jídla se podávají ve stanovenou dobu v jídelně /od 11.30 do 13.00 hodin/.
 • nápoje jsou zde uživatelům k dispozici po celý den
 • není-li uživatel schopen sebeobsluhy při stravování, poskytne mu podporu a pomoc při obsluze pověřený zaměstnanec
 • potraviny mohou uživatelé ukládat jen na místa k tomu určená
 • uživatelé mají každý den možnost výběru ze dvou hlavních jídel
 • se svou klíčovou pracovnicí provádí do 20. v měsíci výběr jídel na další měsíc /změna výběru je kdykoliv možná/
 • uživatelé, kteří si z jakéhokoliv důvodu nemohou odebrat stravu ve stanovenou dobu se mohou ústně či telefonicky spojit se zaměstnanci Denního stacionáře a domluví se na individuálním odběru stravy
 • zbytky jídel se likvidují kuchyňským drtičem odpadu
 • odhlašování a přihlašování oběda je dáno samostatnými pravidly
 • přihlásit a odhlásit oběd je možné osobně či telefonicky, nejpozději však do 11.00 hodin předchozího pracovního dne

Podle nařízení evropského parlamentu č. 2000/13 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – INFORMACE O ALERGENECH má každý uživatel, opatrovník či zákonný zástupce možnost se seznámit s informacemi o obsahu alergenů v podávané stravě. Tyto informace jsou samostatně vyvěšeny na webových stránkách MĚÚSS a v jídelně Denního stacionáře společně s aktuálním jídelním lístkem, který obsahuje čísla alergenů.

PřílohaVelikost
Alergeny.pdf197.73 KB
j.l.zam_6.pdf46.52 KB
j.l.zam_7.pdf43.66 KB
j.l._dieta_4.pdf88.11 KB