Stravování

STRAVOVÁNÍ
Uživatelům domova je podáváno celodenní stravování, které zahrnuje tři hlavní jídla: snídani, oběd a večeři. Součástí stravování je také dopolední a odpolední svačina. V případě diabetické stravy je podávána druhá večeře. Klienti si mohou vybrat z těchto diet:

  • racionální (normální)
  • šetřící (žlučníková)
  • diabetická

Stravování v domově je poskytováno v souladu se zásadami zdravé výživy. Strava v domově je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou k věku a zdravotnímu stavu uživatele. Uživatel má možnost výběru oběda ze dvou druhů jídel. Uživatelům podle přání či zdravotního stavu můžeme stravu upravit do mleté nebo mixované podoby. V domově jsme také schopni zabezpečit stravování klientů s PEG - sondou. Strava se připravuje v prostorách kuchyně domova.

pc3100021.jpg
pc3100031.jpg

Uživatelům je stolování umožněno v denní místnosti, v případě pěkného počasí v zahradě DZR. Uživatelům, kteří nemohou nebo z různých důvodů nechtějí, dočasně nebo trvale docházet do denní místnosti je jídlo dováženo na pokoj v přenosných termoboxech (toto je vždy posuzováno individuálně).
Pokud zdravotní stav uživatele vyžaduje pomoc při podávání stravy je poskytována v rozsahu dopomoci s příjmem potravy či k nutnému kompletnímu krmení.

fotografie48411.jpg Denní místnost DZR
fotografie5045.jpg Zahrada DZR

U klientů je zapotřebí individuální přístup podle stupně demence (často neví, co má s jídlem dělat, potřeba názorné ukázky, opakování, často je nutný dohled personálu na klienta při jídle, je schopný od jídla vstát, aniž by se najedl). Rovněž je zapotřebí dbát na dodržování pitného režimu, kdy klient často nemá pocit žízně, sám si o pití neřekne a pravidelně ho vybízet k příjmu tekutin.

Podávání stravy:
snídaně: 7:30 – 8:30 hod.
oběd: 11:45 – 12:30 hod.
večeře: 17:00 – 18:00 hod.
večeře (so,ne,svátek) 16:30 – 17:30 hod.
II večeře 19:30 – 20:00 hod.

V případě, že se dostaví klient na hlavní jídlo později než je doba podávání stravy (vycházka, lékař) se může jídlo uchovat v přenosném termoboxu v časovém rozpětí v souladu s hygienickými předpisy: oběd 10.00 - 14.00 hod, večeře 16.00 - 20.00 hod.

Jídelní lístek je vyvěšen v denní místnosti. Klienti se mohou k podávané stravě vyjádřit.

PROVOZ KANTÝNY
V přízemí domova je pro klienty otevřena kantýna denně mimo víkend, nabízí sortiment potravin, lahůdek, nápojů a drogerie.
Provozní doba:
Po – Pá 7:30 - 9.00 hod. 12:00 - 14:30 hod.

srpen_2011_908.jpg

STRAVOVACÍ KOMISE
V domově je ustanovena stravovací komise. Svou činností se zaměřuje především na vhodnost a kvalitu stravy a úroveň stravování. Konečné schválení stravovacího lístku provádí vedoucí domova, vedoucí zdr. a oš.provozu, vedoucí stravovacího provozu, vedoucí kuchyně.