VÝLET ZVÍKOV

Datum akce: 
Pátek, 26 Červenec 2019 - 1:30pm

Dne 26. 7. 2019 klienti denního stacionáře navštívili Královský hrad Zvíkov. Zvíkov patří k nejpřednějším stavbám české středověké světské architektury. Po rozdělení rodu Eggenberků, přešel do vlastnictví Schwarzenbengerů, sídlících na blízkém Orlíku. Teprve tehdy bylo přistoupeno k rozsáhlým opravám. Práce byly ukončeny na přelomu 19. a 20. století a Zvíkov se stal opět skvostem českého stavitelského umění. Po prohlídce hradu a přilehlých zahrad klienti navštívili přístav, kde využili krásné písčité pláže ke koupání. Na závěr poznávacího výletu, se všichni naobědvali v nedaleké restauraci v podzámčí.
Za DST Karolína Hejtmánková