Volnočasové aktivity

Vyplnění volného času uživatelů zajišťují instruktorky sociální péče a částečně i rehabilitační pracovníci, kteří zabezpečují veškeré společenské dění domova.

Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově vychází z individuálních potřeb uživatele.

Aktivizační činnosti:
Muzikoterapie - zpěv, poslech hudby, rytmická cvičení
Trénink paměti - procvičování paměti prostřednictvím testů, cvičení
Arteterapie, Ergoterapie - ruční práce, malování, grafomotorické cvičení, procvičování jemné motoriky
Skupinové sledování filmů
Hraní společenských her
Předčítání
Rehabilitační cvičení
Mše v místní kapli
Vycházky do zahrady a okolí domova, výlety
Sportovní hry, opékání vuřtů, kulturní akce v domově i mimo domov, kavárničky, přednášky, apod.
Skupinové a individuální terapie
Reminiscenční terapie
Zooterapie - canisterapie a felinoterapie

Arteterapie

Skupinové cvičení

Sportovní odpoledne

Canisterapie
NOT FOUND: 2
NOT FOUND: 3

Přednáška

Kavárnička

p7180073.jpg
Promítání DVD

Volnočasové aktivity se konají každý pracovní den. Jejich cílem je ovlivnění zdravotního stavu našich uživatelů jejich aktivizace, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, pocit seberealizace - užitečnosti, zmírnění stresu a zvýšení kvality života.

Rozvrh aktivit

Každý uživatel si může vybrat dle svého, jak chce trávit svůj čas. Nabídka různých aktivit je pestrá např. skupinové čtení, ergoterapie, promítání filmů, cvičení tělesné, paměťové, bohoslužby, výlety, návštěva jiných zařízení, společenské a kulturní akce v domově i mimo, vycházky,půjčování knih,atd

Podrobně rozpracovaný harmonogram činností je v příloze pod textem