Volnočasové aktivity

Vyplnění volného času uživatelů zajišťují instruktorky sociální péče a částečně i rehabilitační pracovníci, kteří zabezpečují veškeré společenské dění domova.

Aktivizace je poskytována individuálně nebo skupinově a vychází z individuálních potřeb uživatele.

p7180073.jpg

Volnočasové aktivity se konají každý pracovní den. Jejich cílem je ovlivnění zdravotního stavu našich uživatelů jejich aktivizace, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, pocit seberealizace - užitečnosti, zmírnění stresu a zvýšení kvality života.

Nabídka aktivizačních činností:

Muzikoterapie - zpěv, poslech hudby, rytmická cvičení
Trénink paměti - procvičování paměti prostřednictvím testů, cvičení
Arteterapie, Ergoterapie - ruční práce, malování, grafomotorické cvičení, procvičování jemné motoriky
Reminiscenční terapie
Zooterapie - canisterapie a felinoterapie
Rehabilitační cvičení,skupinové cvičení
Skupinové sledování filmů, promítání DVD
Hraní společenských her
Předčítání
Přednášky
Vycházky do zahrady a okolí domova, výlety
Sportovní odpoledne, opékání vuřtů
Kulturní akce v domově i mimo domov
Mše v místní kapli
Kavárnička