Volnočasové aktivity

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

U uživatelů je zapotřebí volit vhodné činnosti v závislosti na stupni demence, volit aktivity s kratší časovou náročností. Programové složení dne je na volbě uživatele.
Aktivity zařízení jsou zaměřeny v maximální míře na podporu uživatele v jeho nezávislosti a soběstačnosti. Zaměřuje se hlavně na aktivizaci uživatele zejména ve společenské, kulturní a zájmové oblasti života:

  • podpora při vedení osobního života (v osobních záležitostech, korespondence, apod.)
  • podpora při orientaci v realitě - nácvik orientace na místo, osobu a čas, různé druhy tréninků
  • utváření denního rytmu (režimu) uživatele k vytváření každodenních programů zaměřených na smysluplnou výplň volného času a nabídky různých individuálních aktivit zaměřených na osobní a celoživotní záliby uživatele
  • podpora přirozené komunikace a využití smyslů člověka - prostřednictvím barev, zvuků, chutí, vůní, dotyků
  • pomoc při účasti uživatele na společenském životě nabídkou společenských, kulturních a zájmových aktivit - výlety, koncerty, přednášky, apod.
  • pomoc při zdolávání krizí - individuální rozhovor, zajištění odborníků (psycholog, atd.)
  • podpora při vyřizování osobních záležitostí (jednání s úřady)
  • pracovně terapeutické aktivity.

Pro zlepšení a udržení psychické a fyzické kondice uživatelů poskytujeme individuální a skupinové aktivizace, tréninky paměti, nácvik postupů k zvládání běžných životních situací, společné pečení, práce na zahradě, rukodělné činnosti, muzikoterapie, hraní společenských her, reminiscence, smyslová aktivizace, vycházky do zahrady zařízení i mimo zařízení, výlety, účast na kulturních a společenských akcích v zařízení i mimo zařízení …

Důležitá je spolupráce s rodinami uživatelů. V zařízení pořádáme akce, na které zveme i příbuzné a známé našich uživatelů. V rámci osvěty zdůrazňujeme příbuzným nutnost návštěv i u klientů s poruchou paměti.

ERGOTERAPIE
cerven_2011_202.jpg

RUKODĚLNÉ ČINNOSTI
cerven_2011_203.jpg
fotografie0068.jpg
fotografie45631.jpg
fotografie49521.jpg

SPOLEČNÉ PEČENÍ
fotografie43481.jpg
p20101901.jpg
fotografie13181.jpg
pb0708011.jpg

HRANÍ SPOLEČENSKÝCH HER
fotografie44981.jpg
fotografie44861.jpg
fotografie34991.jpg

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE
fotografie40691.jpg
fotografie50671.jpg

PRÁCE NA ZAHRÁDCE
fotografie50691.jpg

VYCHÁZKY DO OKOLÍ ZAŘÍZENÍ
fotografie45051.jpg fotografie45031.jpg
fotografie45241.jpg
fotografie47251.jpg

VYCHÁZKY DO ZADRADY ZAŘÍZENÍ
fotografie41241.jpg
fotografie0160.jpg
fotografie47031.jpg

HRY S MÍČEM
srpen_2011_839.jpg
srpen_2011_826.jpg

MUZIKOTERAPIE
srpen_2011_849.jpg

ZOOTERAPIE
fotografie0025.jpg
fotografie0260.jpg
fotografie34121.jpg
fotografie45521.jpg
fotografie49891.jpg

SKUPINOVÉ PŘEDČÍTÁNÍ
fotografie0037.jpg

SKUPINOVÉ REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
fotografie0132.jpg
fotografie50211.jpg

VÝLETY
fotografie39141.jpg
fotografie32811.jpg
fotografie43761.jpg
p82300801.jpg
p6240096.jpg

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE V ZAŘÍZENÍ
fotografie50261.jpg Přednášky
p52700521.jpg Posezení s harmonikářem
fotografie47061.jpg Kavárnička
pc0503501.jpg Mikuláška nadílka
p60601931.jpg Kulturní vystoupení
p62003101.jpg
p60401651.jpg
p52900711.jpg
p32402251.jpg
fotografie46751.jpg Masopust
p30402011.jpg
p42801191.jpg Čarodějnice
fotografie36741.jpg Sportovní hry
fotografie5214.jpg Opékání vuřtů

SPOLEČENSKÉ A KULTURNÍ AKCE MIMO ZAŘÍZENÍ
fotografie39211.jpg Výstavy
p91702071.jpg Účast na soutěžích
p91702301.jpg Návštěvy muzea
fotografie50531.jpg Návštěvy cukrárny

PřílohaVelikost
plan_aktivit_dzr_-_2015_od_1.10._2015.pdf43.99 KB