Poskytované služby

Účelem zařízení je poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Podpora, pomoc a péče je poskytována nepřetržitě 24 hodin denně v rozsahu potřebném pro zajištění individuálních potřeb jednotlivých uživatelů služby.
Služba je poskytována kvalifikovaným a motivovaným týmem pracovníků.
Při poskytování služby klademe důraz na využívání nových poznatků v oblasti sociálních služeb, ošetřovatelské péče, dodržování zásad dobré a bezpečné praxe.
Podporujeme návaznost na veřejné služby, spolupráci s rodinou a dalšími poskytovateli sociálních služeb.