Poskytované služby

 • Pečovatelská služba /PS/ je součástí Městského ústavu sociálních služeb Strakonice, zřizovatelem je město Strakonice.
 • PS je terénní sociální služba. Služby jsou poskytovány v domácnostech uživatelů, kteří žijí na území města Strakonice nebo v přilehlých obcích.
 • PS je poskytována na základě „Žádosti“zájemce a následného uzavření „Smlouvy“mezi zájemcem a poskytovatelem.
 • Pečovatelská služba Strakonice je registrovaným poskytovatelem sociální služby v Jihočeském kraji a členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
 • PS je poskytována uživatelům dle zákona č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách. Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., stanovuje maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby. Kromě zajištění základních činností, nabízíme také fakultativní činnosti viz. „Sazebník“- úhrady za úkony PS.

Bezplatně jsou základní činnosti PS poskytovány osobám, které vymezuje zákon o sociálních službách č.108/2006 Sb., § 75, odst. 2.
Toto se nevztahuje na úhradu za stravu a na fakultativní činnosti.

 • Rodinám, kde se narodily současně 3 nebo více dětí
 • Účastníkům odboje
 • Účastníkům soudní rehabilitace
 • Osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

Domy s pečovatelskou službou:

 • PS Strakonice zajišťuje služby ve 2 Domech s pečovatelskou službou /DPS/.
 • DPS Rybniční 1283 - 54 bytových jednotek
 • DPS Jezerní 1281 - 22 bytových jednotek

Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou může zájemce podat na:
Městský úřad Strakonice
Smetanova 533
Oddělení sociální péče a pomoci
Bc. Šárka Vávrová DiS.

Klub seniorů:
PS spravuje Klub seniorů:

 • Ellerova 160 - provozní doba:
  PO 10-12
  ÚT-ČT 10-12, 13-15
  PÁ 10-12, 13-14