Základní informace

MěÚSS Strakonice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Strakonice.

Hlavním účelem MěÚSS Strakonice je poskytování komplexních služeb sociální péče seniorům a osobám s mentálním postižením, poskytování pečovatelské služby, a služby sociální prevence osobám v obtížných životních situacích.

Posláním organizace je zajistit psychickou a fyzickou soběstačnost a nezávislost Uživatelů a pomoc s řešením nepříznivé sociální situace s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti.

Organizace nabízí sociální služby v důstojném prostředí a pomáhá lidem v souladu s principem zachování lidské důstojnosti, úcty k člověku, individuálního přístupu, respektování vlastní volby, aktivního působení s ohledem na rozvíjení samostatnosti, vzájemné tolerance a důvěry.

MěÚSS Strakonice poskytuje sociální služby v 7 začleněných zařízeních:
Azylový dům
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé
Domov pro seniory Lidická
Domov pro seniory Rybniční
Domov se zvláštním režimem
Noclehárna
Pečovatelská služba