Denní stacionář, kontaktní údaje

Adresa
Městský ústav sociálních služeb Strakonice
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé
Ellerova 160
386 01 Strakonice

Odpovědný pracovník: Bc. Karolína Hejtmánková
tel: 383 322 241
mobil: 733 503 084
e-mail: karolina.hejtmankova@muss.strakonice.eu