Kontaktní údaje

Městský ústav sociálních služeb - ředitelství
adresa:
Jezerní 1281
386 01 Strakonice
IČ: 70828334
ID datové schránky: 7nik565

Statutární zástupce:
ředitelka MěÚSS
Mgr. Dagmar Prokopiusová
tel.: 383 312 270
e-mail: reditel@muss.strakonice.eu

sekretariát
Ing. Stanislava Bečvářová
tel.: 383 312 277
e-mail: stanislava.becvarova@muss.strakonice.eu

ekonom
Hana Benešová
tel: 383 312 275
e-mail: hana.benesova@muss.strakonice.eu

personalista
Bc.Věra Mráčková
tel.: 383 312 274, 722 095 729
e-mail: vera.mrackova@muss.strakonice.eu

sociální pracovnice
Mgr. Ludmila Jelínková
tel: 383 312 272, 733 129 003
e-mail: ludmila.jelinkova@muss.strakonice.eu
socialnipracovnik@muss.strakonice.eu

Mgr. Jana Šmrhová
tel: 383 312 273, 736 185 259
e-mail: jana.smrhova@muss.strakonice.eu
socialnipracovnice@muss.strakonice.eu

Azylový dům
pracovník pověřený vedením - Bc. Petr Černý
tel: 731 285 547
kancelář
tel: 383 323 639, 603 326 069

Denní stacionář
vedoucí - Bc. Karolína Hejtmánková
tel: 733 503 084
tel. kancelář: 383 322 241
tel. společenský sál: 602 123 163, 739 023 540

Domov pro seniory Rybniční
vedoucí domova - Václav Kroupa
tel: 383 312 281, 739 155 370
recepce: 383 312 280

Domov se zvláštním režimem Rybniční
vedoucí domova - Václav Kroupa
tel: 383 312 281, 739 155 370
recepce 383 312 280

Domov pro seniory Lidická
vedoucí domova - Mgr. Lenka Kratochvílová
tel: 383 376 364, 739 155 859
recepce 383 321 199

Pečovatelská služba
vedoucí - Zlatuše Malečková, DiS.
tel: 383 321 785, 739 155 856