Zdravotně tělesná výchova

V prostorách tělocvičny stacionáře se uživatelé pod vedením proškoleného zaměstnance věnují ZTV. Tento pohybový program oslovuje všechny složky osobnosti a je zaměřen na upevňování a zlepšování zdraví jedinců se zdravotním postižením. ZTV je také efektivní průpravou ke všem sportům, které se v DST realizují.