Zpravodaj

Tento zpravodaj Domova seniorů Rybniční slouží jen pro vnitřní potřeby domova.

Velice rádi však uvítáme příspěvky z řad veřejnosti.

(zpravodaj ve formátu PDF)

si stáhněte zde
Zpravodaj 2013/3 zpravodaj_3.pdf
Zpravodaj 2012/1 Zpravodaj u nás 2012 - 1
Zpravodaj 2011/4 zpravodaj_u_nas_4__2011.pdf
Zpravodaj 2011/3 zpravodaj_leto_2011.pdf
Zpravodaj 2011/2 zpravodaj_jaro_2011.pdf
Zpravodaj 2011/1 zpravodaj_zima_2011.pdf
Zpravodaj 2010/3 zpravodaj_-_zivot_u_nas_podzim.pdf
Zpravodaj 2010/2 zpravodaj - život u nás - léto.pdf
Zpravodaj 2010/1 zpravodaj - život u nás - březen 2010.pdf
Zpravodaj 2010/0 zpravodaj 2010 - 0.pdf