Keramická dílna v DST

Datum akce: 
Pondělí, 14 Květen 2018 - 12:45pm

Při aktivitách v keramické dílně vyrábíme medaile na plavecké závody.

Za DST Chocholatá Andrea

VÝSTAVA - HRAD STRAKONICE

Datum akce: 
Pátek, 18 Květen 2018 - 12:45pm

Dnes jsme s našimi uživateli navštívili HRAD STRAKONICE a prohlédli si výstavu s názvem 100 let raket. Na dvaadvaceti panelech přibližuje vývoj raketových zbraní od první světové války až po současnost. Dále jsme ve Šmidingerově knihovně shlédli výstavu prací žáků ZUŠ Strakonice pod názvem CESTOVÁNÍ.

Za DST Andrea Chocholatá

POSILOVNA OSTROV

Datum akce: 
Pondělí, 14 Květen 2018 - 12:30pm

Pravidelně 1x za měsíc navštěvují naši uživatelé strakonickou posilovnu Ostrov.

Za DST Andrea Chocholatá

Vystoupení pěveckého sboru ZŠ Poděbradova

Datum akce: 
Pátek, 18 Květen 2018 - 11:00am

Krásné hudební dopoledne si pro nás připravil pěvěcký sbor ZŠ Poděbradova. Děkujeme za kulturní zážitek a těšíme se na další setkání.

Setkání dobrovolníků

Datum akce: 
Čtvrtek, 17 Květen 2018 - 8:45am

V odpoledních hodinách se v našem domově v Rybniční ulici konalo setkání dobrovolníků. Vedoucí domova poděkoval přítomným dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu zpříjemňují život našim uživatelům. Kytička a svíčka, vyrobená uživateli denního stacionáře, udělala všem obdarovaným radost.

Velmi si všech dobrovolníků, kteří náš domov navštěvují, vážíme a děkujeme za jejich práci.

XXV. ročník Sportovních her, ne pro všechny, ale pro každého Hluboká nad Vltavou

Datum akce: 
Středa, 16 Květen 2018 - 2:45pm

Ve středu 16.5.2018 se konaly soutěže pořádané Domovem Libníč a CSS Empatie na Sportovním a relaxačním hřišti v Hluboké nad Vltavou. Pro soutěžící byly připraveny disciplíny: běh, hod kriketovým míčkem, skok do dálky z místa, autový hod, hod diskem. Každý z týmu si mohl vyzkoušet své dovednosti a do soutěžní listiny se zapsal výsledek dvou nejlepších sportovců z družstva. Soutěžilo celkem 13 družstev (Klíček Záluží, Domov Petra, Kopretina Černovice, DST Strakonice, Zravci ze Zběšiček, Draci z Domova Sv.

TURNAJ V PETANGUE - OSEK

Datum akce: 
Čtvrtek, 17 Květen 2018 - 2:45pm

Turnaj v Petangue v Oseku

Ve čtvrtek 17.5.2018 pořádal DOZP Osek Turnaj v Petangue. Pozvání jsme přijali společně s Domovem Petra Mačkov. Pro nepřízeň počasí se turnaj konal v místní tělocvičně a i pro podmínky tělocvičny se musela hra trochu přizpůsobit. Hráči místo klasickými koulemi házeli míčky vyrobenými z klubíček. Nakonec do finále postoupili Kočky z Mačkova a Osečtí. Naši hráči po zbytek hry finalisty podporovali fanděním – síly byly opravdu vyrovnané. Nakonec zvítězily Kočky z Mačkova, ale nikdo nelitoval, protože krásné ceny v podobě tašek plných pochutin dostaly všechny týmy.

Cykloturistika

Datum akce: 
Úterý, 15 Květen 2018 - 2:45pm

Cykloturistika
V rámci pravidelné cyklistiky jsme podnikli cyklistickoturistický výlet do Čkyně a Malenic. Směrem proti proudu Volyňky jsme se přesunuli pomoci autobusové dopravy. Turisté začali trasu v Malenicích a pokračovali podél řeky Volyňky. Cyklisté vyjeli z obce Čkyně. Bohužel během cesty nás doprovázel vydatný déšť. Jaké však bylo překvapení, když ve Volyni se na nás usmálo slunce! Ihned se všem vylepšila nálada. Cyklisté i za ztížených podmínek zvládli okolo 30 km.
Za DST Karolína Hejtmánková

Návštěva kočičího mazlíčka

Datum akce: 
Úterý, 15 Květen 2018 - 1:15pm - 4:00pm

TURISTIKA

Datum akce: 
Pondělí, 7 Květen 2018 - 2:30pm

V rámci turistiky uživatelé stacionáře využili cvičení na workoutovém hřišti s venkovní hrazdou, lezecí soustavou na protažení celého těla. Všichni si ve fitparku zacvičili podle svých možností.
Za DST Karolína Hejtmánková