Městský ústav sociálních služeb Strakonice

zimni1
zima2
Zima3
Zima4

MěÚSS Strakonice poskytuje sociální služby v 7 začleněných zařízeních:

Budova Lidická

Domov pro seniory Lidická

Pobytové zařízení domácího typu pro osoby se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Vstup do zařízení DS Rybniční

Domov pro seniory Rybniční

Účelem zařízení je poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
DZR

Domov se zvláštním režimem

Pobytové zařízení pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Budova Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Umožňuje uživatelům setrvat co nejdéle v domácím prostředí. Pomáhá jim v činnostech, které již sami nezvládnou.
Budova Stacionář

Denní stacionář

Lidem s mentálním postižením nabízíme prostor pro smysluplné trávení času a rozvoj jejich schopností a dovedností.
Azylový dům a noclehárna

Azylový dům a Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Azylový dům a noclehárna nabízejí ubytování či přenocování osobám bez přístřeší.

MěÚSS Strakonice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Strakonice. Činnost organizace je podporována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Hlavním účelem MěÚSS Strakonice je poskytování komplexních služeb sociální péče seniorům a osobám s mentálním postižením, poskytování pečovatelské služby, a služby sociální prevence osobám v obtížných životních situacích.

Posláním organizace je zajistit psychickou a fyzickou soběstačnost a nezávislost Uživatelů a pomoc s řešením nepříznivé sociální situace s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti.


Poslední akce

Reference content
Education

Kontaktujte nás

Dlouhý text

Městský ústav sociálních služeb - ředitelství
adresa:
Jezerní 1281
386 01 Strakonice
IČ: 70828334
ID datové schránky: 7nik565