Azylový dům

Azylový dům a noclehárna

"Každý člověk by měl dostat šanci začít znovu."

Cílem naší služby je předcházet sociálnímu vyloučení a pomáhat uživatelům při návratu do společnosti. Azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám, osamělým matkám i otcům s dětmi a osamělým ženám, kteří nemají možnost zajistit si jiné bydlení. K dispozici máme 12 ubytovacích jednotek s celkem 45 lůžky.

Uživatelem služeb AD se může stát občan EU komunikující v českém jazyce.

Cíle

Cílem služby je předcházet sociálnímu vyloučení a dále pomáhat uživatelům při návratu do společnosti. Umožnit uživatelům získání nových či prohloubení stávajících schopností, dovedností a znalostí, především v oblasti vedení domácnosti, ale i ve výchově dětí. Průběžně se pracuje na obnovení sebevědomí uživatele. Zároveň služba podporuje udržování a upevňování rodinných vztahů uživatele, případně návrat uživatele ke své rodině.

Zásady

 • Nezávislost na sociální službě
 • Přímá komunikace
 • Rovný přístup
 • Individuální přístup k uživateli
 • Zodpovědnost za své činy
 • Mlčenlivost a ochrana osobních údajů, dat a informací o uživateli
 • Tolerance vůči rozhodnutí uživatele

 

Cílová skupina

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • rodiny s dítětem/dětmi

Kdo může být naším klientem:

 • rodina  s dětmi
 • osamělé matky nebo otcové s jedním a více dětmi
 • těhotné ženy
 • osamělé ženy

AD odmítne uzavřít smlouvu pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
 • je kapacita AD plně obsazena,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby (zájemce musí být soběstačný a zvládat samoobslužné činnosti - zvládá samostatně úkony osobní hygieny, zvládá přípravu stravy, úklid ubytovací buňky a společných prostor, nákupy, atd.),
 • zájemce není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, 
 • chování zájemce by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití - zájemce se chová agresivně a ohrožuje pracovníky či ostatní uživatele (slovní či fyzické napadení, je pod vlivem návykových či psychotropních látek,
 • žádající osobě byla v předcházejících 6 měsících ukončena smlouva pro porušení povinností vyplývajících ze smlouvy.

Azylový dům poskytuje přechodné ubytování rodinám, osamělým matkám i otcům s dětmi a osamělým ženám, kteří nemají možnost zajistit si jiné bydlení. Máme k dispozici 12 ubytovacích jednotek s celkem 45 lůžky.

Maximální doba ubytování v azylovém domě je stanovena na 1 rok, v této době má uživatel dostatek prostoru pro řešení své bytové situace i dalších osobních či rodinných záležitostí, které mohou mít dopad na závislost na sociální pomoci (jako je zaměstnání, péče o dítě…).

Kvalifikovaní sociální pracovníci podporují uživatele sociální služby, aby mohl vzít svoji budoucnost do vlastních rukou a stát se nezávislými na sociálním systému.

Poskytované služby

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v AD se zajišťují v souladu s § 22 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.), v rozsahu těchto úkonů:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 • poskytnutí ubytování:
  • ubytování po dobu nepřevyšující 1 rok,
  • umožnění celkové hygieny těla,
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základní sociální poradenství v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky č. 505/2006 Sb., se zajišťuje v rozsahu úkonů:

 • poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé sociální situace, např. informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi a dávkách sociální péče, o základních právech a povinnostech uživatele, o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení,
 • poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

AD má vytvořený Sazebník úhrad, který je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Poslední akce

Reference content

První sníh

Letošní první pořádná sněhová nadílka udělala radost především dětem. Po pořádné koulovačce a postavení sněhuláka přišel na řadu úklid sněhu kolem domu.
Zobrazit více

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost souboru Download link
Žádost AD 2023.pdf 138.01 KB Stáhnout
Posudek dětského lékaře o zdravotním stavu Azylový dům.pdf 74.81 KB Stáhnout
Posudek lékaře Azylový dům.pdf 90.42 KB Stáhnout
AD Smlouva.pdf 175.57 KB Stáhnout
Sazebník úhrad od 1. 7. 2021.pdf 116.3 KB Stáhnout
Domácí řád AD.docx 843.86 KB Stáhnout
Education

Kontakt

Dlouhý text

Adresa:
Budovatelská 613
Strakonice
386 01

Odpovědný pracovník: vedoucí azylového domu a noclehárny:
Mgr. Jiří Štér
Tel.: 383 323 639

Dopravní spojení MHD:
- autobus č.2 , zastávka Strakonice, Raisova