Městský ústav sociálních služeb


Kontakty

Mgr. Lenka Kratochvílová

ředitelka MěÚSS

tel.: 383 312 270

mobil: 739 155 859

e-mail:

lenka.kratochvilova@muss.strakonice.eu

Bc. Martina Kovačová

ekonomka - zástupce ředitelky pro ekonomiku a správu majetku

tel.: 383 312 275

e-mail:

ekonom@muss.strakonice.eu

Mgr. Ludmila Jelínková, DiS.

sociální pracovnice ředitelství - zástupce ředitelky pro kvalitu a péči 

tel.: 383 312 272

mobil: 733 129 003

e-mail:

ludmila.jelinkova@muss.strakonice.eu

 

Ing. Stanislava Bečvářová

asistentka ředitelky

tel.: 383 312 277

e-mail:

stanislava.becvarova@muss.strakonice.eu

Bc. Věra Mráčková

personální pracovnice

tel.: 383 312 274

mobil: 722 095 729

e-mail:

vera.mrackova@muss.strakonice.eu

 

Mgr. Lenka Zetková

sociální pracovnice

tel.: 383 312 273

mobil: 736 185 259

e-mail:

lenka.zetkova@muss.strakonice.eu

Začleněná zařízení

Mgr. Jana Šmrhová, DiS.

vedoucí Domova pro seniory Lidická

tel. recepce: 383 321 199

tel. vedoucí: 383 376 364

e-mail:

jana.smrhova@muss.strakonice.eu

Ing. Jana Nevařilová

vedoucí Domova pro seniory Rybniční a Domova se zvláštním režimem

tel. recepce: 383 312 280

tel. vedoucí: 383 312 281

e-mail:

jana.nevarilova@muss.strakonice.eu

Zlatuše Malečková, DiS.

vedoucí Pečovatelské služby 

tel.: 383 312 238

mobil: 739 155 856

e-mail:

zlatuse.maleckova@muss.strakonice.eu

Bc. Karolína Hejtmánková

vedoucí Denního stacionáře 

tel.: 383 322 241

e-mail:

karolina.hejtmankova@muss.strakonice.eu

Mgr. Jiří Štér

pověřený vedením Azylového domu a Noclehárny 

tel.: 383 323 639

e-mail:

jiri.ster@muss.strakonice.eu

Služby

Budova Ředitelství

Městský ústav sociálních služeb - ředitelství

Jezerní 1281
386 01 Strakonice
ID datové schránky: 7nik565

 

 


Úvodní strana

Budova Lidická

Domov pro seniory Lidická

Lidická 189
386 01 Strakonice

Tel. recepce: 383 321 199 

Tel. sociální pracovnice: 383 376 367

 

Domov seniorů

Vstup do zařízení DS Rybniční

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Rybniční

Rybniční 1282
386 01 Strakonice

Tel. recepce: 383 312 280

Tel. sociální pracovnice: 383 312 293
 

Domov seniorů Domov se zvláštním režimem 

pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Rybniční 1283
386 01 Strakonice

Tel.: 383 321 785

 

Pečovatelská služba

Budova Stacionář

Denní stacionář

Ellerova 160
386 01 Strakonice

Tel.: 383 322 241

 

Denní stacionář

AD

Azylový dům a Noclehárna

Budovatelská 613
386 01 Strakonice

Tel.: 383 323 639

 

Azylový dům

Naše budovy

Architecture

Kontakt