Denní stacionář

DSMP

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytování ambulantních sociálních služeb osobám s mentálním postižením tak, aby se přirozeně a nenásilně mohli začlenit do společnosti.

Cílem je individuální posilování základních sociálních, zdravotních, kulturních a společenských návyků zajišťujících jejich co největší soběstačnost při zvládání běžných životních situací.

Cíle:

 • rozvoj a podpora soběstačnosti, samostatnosti a nezávislosti uživatele, zejména v oblasti sebeobsluhy a sociálních dovedností,
 • udržení, získání a rozvoj schopností, dovedností a silných stránek každého uživatele,
 • poskytování sociální služby dle individuálních potřeb a přání uživatele,
 • podpora důstojnosti, pocitu užitečnosti a sounáležitosti uživatele se společností.

Zásady:

 • ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy,
 • každý uživatel je respektován jako jedinečná bytost s právem na důstojný život, osobní autonomii, vlastní volbu a rozhodování, zvyky, hodnoty,
 • základem poskytovaných služeb a podpory je využívání běžných služeb veřejnosti, podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů.

Cílová skupina:

 • osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením,
 • ve věku od 7 let do 64 let.

Komu nemůže být služba poskytnuta:

 • v případě plné obsazenosti kapacity Denního stacionáře,
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • zájemce má speciální požadavky, které nejsme schopni s ohledem na personální a materiální vybavení naplnit.
1

Poskytované činnosti

 • počet míst: 30
 • územní působnost: Strakonice a okolí
 • sociální služba je poskytována ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin

Stravování

 • možnost zajištění snídaně za cenu 55,00 Kč
 • cena oběda činí 110,00 Kč
 • zajišťujeme racionální a dietní stravu
 • jídla se podávají v jídelně DST
 • oběd je podáván od 11.30 do 13.00 hodin
 • nápoje jsou zde uživatelům k dispozici po celý den

Úkony péče

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC

Aktivizační činnosti

 • rozvíjí osobnost uživatele při pracovní rehabilitaci, muzikoterapii, arteterapii, dramatické výchově a ostatních činnostech aktivizačního programu
 • systematicky, společnými silami vytváří nové možnosti ke zvyšování rozumových, pohybových, komunikačních, praktických schopností a dovedností uživatele a tím zlepšuje kvalitu jeho života

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pracovně výchovná práce
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění
 • pracovní rehabilitace v provozu ZD Novosedly
 • celoživotní vzdělávání
 • sportovní, kondiční, rehabilitační a relaxační aktivity
 • zdravotní a kondiční plavání
 • hudební výchovu
 • dramatickou výchovu
 • výtvarnou výchovu
 • práci v keramické dílně
 • kulturní, společenské, výchovně – vzdělávací a sportovní pobyty mimo zařízení

sociálně terapeutické činnosti

 • činnosti, které vedou k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují sociální začleňování osob

 


Denní stacionář dále nabízí tyto služby:

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
1

Stravování

 • možnost zajištění snídaně za cenu 55,00 Kč
 • cena oběda činí 110,00 Kč
 • zajišťujeme racionální a dietní stravu
 • jídla se podávají v jídelně denního stacionáře
 • oběd je podáván od 11.30 do 13.00 hodin
 • nápoje jsou zde uživatelům k dispozici po celý den
DSMP

Úkony péče

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatného pohybu ve vnitřní
 • prostoru pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při běžných úkonech osobní hygieny
 • pomoc při použití WC
 • počet míst: 30
 • územní působnost: Strakonice a okolí
 • sociální služba je poskytována ve všední dny od 6:30 do 15:00 hodin

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost souboru Download link
Žádost o denní stacionář 2023.pdf 171.5 KB Stáhnout
DST smlouva 2023.pdf 224.94 KB Stáhnout
DOMÁCÍ ŘÁD DST 2024.pdf 287.91 KB Stáhnout
Sazebník základních činností 2024.pdf 122.62 KB Stáhnout
Sazebník fakultativních služeb - platný 1. 1. 2024.pdf 91.53 KB Stáhnout
alergeny2020.pdf 197.73 KB Stáhnout
Jídelní lístek - únor 2024 - 1-17.2..pdf 387.93 KB Stáhnout
Jídelní lístek - únor 2024 - 18.-29.2..pdf 320.03 KB Stáhnout
Jídelní lístek - březen.pdf 136.62 KB Stáhnout
Education

Kontakt

Dlouhý text

Adresa
Denní stacionář
Ellerova 160
386 01 Strakonice

Odpovědný pracovník: pracovník v sociálních službách - vedoucí: 
Bc. Karolína Hejtmánková
Tel: 383 322 241

Budova Denního stacionáře je situována ve středu města, v sousedství zimního a plaveckého stadionu. Objekt Denního stacionáře je rozmístěn ve 2 budovách pavilónového typu s vlastní zahradou. Je zajištěn bezbariérový přístup.

dopravní spojení MHD:
autobus 1 a 2; zastávka Ellerova ulice-mateřská škola (MŠ)