Domov pro seniory Lidická

Budova Lidická

Poslání

Posláním domova pro seniory Lidická je umožnit seniorům prožít aktivní a důstojné stáří v péči kvalifikovaného a motivovaného personálu a poskytnout seniorům kvalitní sociální službu podporující jejich nezávislost a samostatnost.

Cíle

 • vytvoření zařízení domácího typu 
 • udržení běžného způsobu života u uživatelů služby co nejdéle
 • motivace uživatele ke spolupráci při péči o mobilitu a soběstačnosti
 • stálé zajištění bezpečí a ochrany 
 • zajištění podmínek pro prožití aktivního a důstojného stáří
 • začlenění do okolní společnosti
 • rozvoj týmové spolupráce všech pracovníků

Zásady

 • plánování služby podle individuálních představ, přání a tužeb uživatelů
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů
 • zachování důstojnosti a diskrétnosti v přístupu k uživateli
 • respektování soukromí a svobodné volby
 • pružné přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů
 • aktivizace k sebeuplatnění
 • integrace
 • sjednocení a spolupráce všech profesních aktivit

Cílová skupina:

 • osoby starší 50 let,
 • osoby pobírající starobní či invalidní důchod,
 • osoby, které nejsou schopny zajišťovat své základní životní potřeby ve vlastní domácnosti, neboť pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, tedy soustavnou podporu druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a tuto pomoc nelze zajistit za podpory rodiny ani terénními sociálními službami,
 • přednostně jsou do Domova přijímáni obyvatelé ORP Strakonice

Služby nemohou být poskytovány z důvodu:

 • plné obsazenosti domova pro seniory
 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Poskytované služby

Všechny služby, které domov poskytuje, jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně-společenské potřeby uživatelů.


Ubytování

Forma ubytování: celoroční
Kapacita zařízení: 70 uživatelů
Ubytovací prostory: 50 pokojů

 • 12 jednolůžkových se samostatným sociálním zařízením
 • 18 jednolůžkových, kde vždy dva pokoje mají společné soc. zařízení
 • 8 dvoulůžkových se samostatným sociálním zařízením
 • 12 dvoulůžkových, kde vždy dva pokoje mají společné sociální zařízení

Na každém patře je kuchyňka pro uživatele, která je vybavena kuchyňskou linkou, el. vařičem, mikrovlnou troubou, varnou konvicí, lednicí.

V roce 2014 bylo nově vybudováno petangové hřiště v prostorách pod domovem, kde je také zahradní posezení a květinová a zeleninová zahrádka.


Výdej jídla

Stravování

Strava se připravuje v prostorách kuchyně domova a je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku i zdravotnímu stavu uživatelů.

Uživatelé mají možnost výběru oběda ze dvou až tří druhů jídel a i k večeři jsou dvě možné varianty. Dále je poskytována strava dietní doporučená ošetřujícím lékařem. Výběr probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku.

Uživatelům je stolování umožněno v jídelně domova. Těm, kteří nemohou nebo z různých důvodů si nepřejí docházet do jídelny, je strava dovážena na pokoje.


Bufet

V přízemí domova je k dispozici bufet, kde si uživatel může zakoupit běžné zboží, aniž by musel opustit areál domova.

Otevírací doba bufetu je úterý  9:30 - 10:00       13:30 - 14:00.

Jednou týdně si mohou klienti objednat nákup jiného zboží, který mu zprostředkují instruktoři sociální péče v blízkém nákupním centru.

Stravovací komise

V domově je ustanovena stravovací komise. Je složená z řad uživatelů DS, vedoucího domova, vedoucí zdravotního a ošetřovatelského provozu, vedoucí stravovacího provozu, lékařky domova a pracovníka zásobovaní.

Ve své činnosti se komise zaměřuje především na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatele domova a na úroveň jejich stravování. Konečné schválení stravovacího lístku provádí vedoucí domova a lékař domova.

Jídelna

Časové rozpětí podávání stravy:

Snídaně 7.45 - 8.45 hod.
Oběd 11.45 - 12.45 hod.
Odpolední svačina 14.30 - 15.00 hod.
Večeře 16.45 - 17.15 hod.
II.večeře 20.00 - 20.15 hod.

Do našeho zařízení si mohou pro oběd docházet též uživatelé Pečovatelské služby MěÚSS Strakonice.

Podrobnosti o této službě lze získat na tel.:

383 312 273 sociální pracovnice, popř. 383 321 785 vedoucí pečovatelské služby.


Pomoc při jídle

Úkony péče

Rozhodujícím faktorem jsou osobní cíle uživatele a jeho potřeby, které většinou vycházejí z jeho způsobu života před nástupem do našeho zařízení.

Poskytované služby k naplňování cílů:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nad rámec základních činností může uživatel využívat i fakultativní služby:

 • Služby do zařízení: kadeřnické služby, pedikúra, půjčování knih, odborné besedy, dobrovolnictví, kulturní a společenské akce prostřednictvím organizací zaměřených na tuto činnost nebo v rámci jiných domovů pro seniory nebo jiných institucí (JČ divadlo, pěvecké sbory, bohoslužby, výstavy ručních prací seniorů nejen z řad našich uživatelů, ale i z jiných zařízení a z jejich vlastních domovů, apod)
 • Služby mimo zařízení: rekreační zařízení, církevní zařízení, spolky, zájmové kluby, služby – kadeřnictví, holičství, autodoprava, osobní asistent na doprovod mimo zařízení, kulturní a společenská zařízení, apod.

Všechny služby, které domov poskytuje jsou směřovány tak, aby uživatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem, aby nebyla prohlubována závislost na službě a byly naplňovány i kulturně společenské potřeby uživatelů.


Aktivizační místnost

Volnočasové aktivity

Vyplnění volného času uživatelů zajišťují instruktoři sociální péče a částečně i rehabilitační pracovníci, kteří zabezpečují veškeré společenské dění domova. Aktivity domova jsou zaměřeny v maximální míře na podporu uživatele v jeho nezávislosti a soběstačnosti. Zaměřuje se na aktivizaci zejména ve společenské, kulturní a zájmové oblasti života.

Volnočasové aktivity se konají každý pracovní den. Každý uživatel si může vybrat dle svého, jak chce trávit svůj čas. Nabídka různých aktivit je pestrá.

 • podpora při vedení osobního života (v osobních záležitostech, korespondence ap),
 • podpora při orientaci v realitě – nácvik orientace na místo, osobu a čas, různé druhy tréninků,
 • utváření denního rytmu (režimu) uživatele k vytváření každodenních programů zaměřených na smysluplnou výplň volného času a nabídky různých individuálních aktivit zaměřených na osobní a celoživotní záliby uživatele,
 • pomoc při účasti uživatele na společenském životě nabídkou společenských, kulturních a zájmových aktivit – výlety, koncerty, přednášky apod.,
 • pomoc při zdolávání krizí – individuální pohovor, zajištění odborníků (psycholog ap),
 • podpora při vyřizování osobních záležitostí (jednání s úřady),
 • pracovně terapeutické aktivity.

Dokumenty

Název souboru Velikost souboru Download link
Žádost-DS-LZ-DOT.pdf 304.24 KB Stáhnout
Domov pro seniory - smlouva.pdf 188.27 KB Stáhnout
DS Sazebník poskytovaných služeb od 1.3.2023.pdf 124.71 KB Stáhnout
Domácí řád DS Lidická 2023.pdf 630.02 KB Stáhnout
Alergeny.pdf 21.48 KB Stáhnout
Jídelní lístek - únor.pdf 94.09 KB Stáhnout
Jídelní lístek - březen.pdf 95.6 KB Stáhnout
Education

Kontakt

Dlouhý text

Adresa:
Lidická 189
386 01 Strakonice
Tel. recepce: 383 321 199

Odpovědný pracovník - vedoucí domova pro seniory: Mgr. Šmrhová Jana
Tel. vedoucí: 383 376 364

Tel. sociální pracovnice: 739 053 071