Noclehárna pro osoby bez přístřeší

Noclehárna pokoj

Poslání

Posláním noclehárny pro osoby bez přístřeší je individuální podpora osob v nepříznivé sociální situaci, které mají zájem o využití hygienického zařízení, přípravu stravy a přenocování, za účelem zvýšení možnosti jejich sociálního začlenění. Kapacita noclehárny je 5 lůžek (4 muži, 1 žena).

Informace o službě

Služba je určena osobám bez přístřeší, starší 18-ti let

Otevírací doba: denně 19:00 – 7:00 hodin

Předpoklady pro poskytnutí kvalitní sociální služby:

zájemce disponuje 65,- Kč (příspěvek na provoz noclehárny)

zájemce o nocleh vlastní průkaz totožnosti (pas, občanský průkaz nebo náhradní doklad nebo potvrzení o ztrátě či odcizení průkazu totožnosti – vydává PČR)

Cíle služby

 • poskytnutí přenocování
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a přípravu stravy
 • poskytnutí základního poradenství

Princip sociální služby

 • sociální služba je poskytována na základě partnerského přístupu k uživatelům
 • sociální služba zachovává lidskou důstojnost uživatelů, kterým je poskytována
 • sociální služba je poskytována na principu dobrovolnosti a jasně daných pravidel, (viz Ubytovací řád) se kterými jsou uživatelé při nástupu i v průběhu služby seznámeni
 • služba působí na uživatele aktivně
 • služba podporuje uživatele v samostatnosti
 • pracovníci poskytovatele respektují lidská práva uživatelů
 • pomoc a podpora poskytovaná uživatelům vychází z jejich individuálně určených potřeb a snaží se vést uživatele k znovu začlenění do společnosti, nebo alespoň prostřednictvím základního sociálního poradenství zmírnit sociální vyloučení uživatele

 

Cílová skupina

Muži a ženy bez přístřeší, kteří jsou starší 18 let, jsou fyzicky soběstační a ocitli se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

 

 

Komu nemůže být služba poskytnuta:

 • mladším 18-ti let
 • osoby, které potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu dlouhodobou pomoc jiné fyzické osoby
 • osoby, jejichž zdravotní stav odpovídá hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení
 • osobám, které v minulosti závažným způsobem porušily „Ubytovací řád“, které vážným způsobem omezují práva druhých osob
 • zájemce o nocleh jeví známky požití alkoholu nebo jiných omamných návykových látek (při příjmu uživatele je kontrolováno pracovníky poskytovatele)
 • zájemci, který jeví známky duševního onemocnění v akutní fázi

Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu

Uvedená pravidla jsou v souladu s § 91, odst. 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá – doporučíme žadateli poskytovatele, který poskytuje druh sociální služby, jejímž prostřednictvím mohou být očekávání a potřeby žadatele naplněny
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá

Soubory ke stažení

Název souboru Velikost souboru Download link
Ubytovací řád Noclehárna pro osoby bez přístřeší.docx 816.37 KB Stáhnout
Education

Kontakt

Dlouhý text

Adresa:
Budovatelská 613
Strakonice
386 01

Odpovědný pracovník: sociální pracovník - vedoucí:
Mgr. Jiří Štér
Tel.: 383 323 639